Mark Groen

Vakgebieden Omgevingsrecht
Specialisatie Omgevingsrecht

Mark Groen is bioloog en al meer dan 20 jaar werkzaam op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Sinds het bekend worden van de introductie van de Omgevingswet heeft hij meegewerkt aan diverse pilots van nieuwe instrumenten en producten. In 2015 heeft hij het beleid van de provincie Gelderland ontwikkeld voor een Gezonde Leefomgeving. Ook heeft hij de Gelderse Gezondheidswijzer ontwikkeld in samenspraak met de Gelderse GGD-en. Dit instrument is genomineerd geweest voor een trofee uit het programma “Aan de slag met de Omgevingswet”.

Zijn actuele kennis volgt uit diverse pilots voor onderdelen Gezondheid in Omgevingsplannen en zijn betrokkenheid bij diverse Omgevingsvisies op provinciaal en gemeentelijk niveau. In diverse projecten weet hij eenvoudig de link te leggen tussen gezondheid, leefomgeving, participatie en beleid.