Kabinet stuurt derde update Nederlandse Digitaliseringsstrategie aan de Kamer

4 mei 2021

Met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) formuleerde het kabinet in 2018 voor het eerst een integrale aanpak van het digitaliseringsbeleid om …

Informatiemanagement

Lees meer

CPB: Geef meer ruimte voor keuzes bij vermogensopbouw

4 mei 2021

De vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens is lang niet altijd optimaal. Een aanzienlijke groep huishoudens bouwt weinig vermogen op, of heeft …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer

Gezamenlijk toezicht IGJ en Wmo-toezichthouders heeft meerwaarde

4 mei 2021

Kwetsbare doelgroep maakt beschermd wonen complex en gezamenlijk toezicht IGJ en Wmo-toezichthouders heeft meerwaarde, maar er zijn ook haken en …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Ilse Ewalds, online marketeer

3 mei 2021

Hoe ben je bij Wolters Kluwer terecht gekomen? Ik ben 13,5 jaar geleden bij het Wolters Kluwer onderdeel Schulinck begonnen. …

Sociaal Domein, Informatiemanagement, Omgevingsrecht

Lees meer

Koolmees: zonde dat TONK-regeling weinig wordt aangevraagd

3 mei 2021

De TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) wordt veel minder aangevraagd dan verwacht. In sommige gemeenten blijven de aanvragen voor de …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

‘Door corona kunnen veel zieke werknemers niet re-integreren’

30 april 2021

Duizenden langdurig zieke werknemers komen financieel in de knel door de coronacrisis. Daarvoor waarschuwt vakbond CNV. "Zij kunnen niet re-integreren …

Participatiewet

Lees meer

Daling aantal jongeren met jeugdzorg in 2020

30 april 2021

Bijna een op de tien jongeren tot 23 jaar ontving in 2020 jeugdzorg. Hiermee daalde dit aantal voor het eerst …

Jeugd

Lees meer

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming opengesteld voor consultatie

30 april 2021

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is opengesteld voor consultatie. In opdracht van het Rijk en de VNG is dit toekomstscenario opgesteld. Het …

Jeugd

Lees meer

Bureau Wsnp: er komt in mei een flinke herziening van de Vtlb-berekening aan

29 april 2021

Bureau Wsnp heeft aangekondigd dat het Vtlb in mei flink wordt aangepast. Uit de praktijk kwamen veel berichten dat de …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Oproep aan Tweede kamer om meer tegen geweld te doen

29 april 2021

Ruim 70 organisaties, waaronder Veilig Thuis en Jeugdzorg, roepen de Tweede Kamer op om slachtoffers van geweld betere bescherming en veiligheid …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Minister: Inwerkingtreding nieuwe Wet inburgering op 1 januari 2022 definitief

29 april 2021

"Met deze brief wil ik derhalve bevestigen dat het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 januari 2022 in werking zal treden en …

Inburgering

Lees meer

Nieuwe wet voor eenvoudiger aanbesteden in de Jeugdwet en de Wmo 2015

28 april 2021

De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Het wetsvoorstel maakt het gemeenten …

Jeugd, Wmo

Lees meer