Crisis- en herstelwetprojecten dragen bij aan oplossingen voor schaarste op woningmarkt

6 mei 2021

Verschillende projecten uit de onlangs gepubliceerde 21e tranche van de Crisis- en herstelwet (Chw) spelen in op de schaarste op de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Zienswijze garandeert toegang tot de bestuursrechter

4 mei 2021

Op 4 mei 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:953) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een voor het omgevingsrecht belangrijke uitspraak gedaan, in een geschil over …

Omgevingsrecht

Lees meer

Overheidscampagne ‘Ruimte voor Nieuwe Energie: niet makkelijk, wel nodig’ van start

4 mei 2021

Op 1 mei is de overheidscampagne gericht op het nut en de noodzaak van duurzame energie van start gegaan. Met …

Omgevingsrecht

Lees meer

Niet-be­lang­heb­ben­de kan soms toch bij be­stuurs­rech­ter in be­roep te­gen om­ge­vings­be­sluit

4 mei 2021

Ook een niet-belanghebbende die eerder een zienswijze indiende tegen bijvoorbeeld een ontwerpbestemmingsplan of ontwerptracébesluit, kan voorlopig tegen het definitieve bestemmingsplan …

Omgevingsrecht

Lees meer

Samen pakken we de loden leidingen aan

3 mei 2021

In Nederland zijn nog steeds loden leidingen in gebruik voor drinkwater. Dat is onwenselijk, want door de loden leidingen kunnen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Ilse Ewalds, online marketeer

3 mei 2021

Hoe ben je bij Wolters Kluwer terecht gekomen? Ik ben 13,5 jaar geleden bij het Wolters Kluwer onderdeel Schulinck begonnen. …

Sociaal Domein, Informatiemanagement, Omgevingsrecht

Lees meer

Stikstofvervuiling nekt leven op de Veluwe

3 mei 2021

Het gaat dramatisch met de Veluwe, ons grootste natuurgebied op land, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs wetenschappers. Veel …

Omgevingsrecht

Lees meer

Milieuclub eist intrekking vergunningen kolencentrales Maasvlakte

30 april 2021

De natuurvergunningen van de twee kolencentrales op de Maasvlakte moeten worden ingetrokken, vindt milieuorganisatie MOB. Advocaat Bondine Kloostra heeft een …

Omgevingsrecht

Lees meer

Rechtbank Amsterdam neemt nieuw, modern onderkomen in gebruik

29 april 2021

De rechtbank in Amsterdam neemt op 3 mei het nieuwe onderkomen aan de Zuidas in gebruik. De ruim 60.000 vierkante …

Omgevingsrecht

Lees meer

Heckrunderen zonder vergunning afgeschoten in Oostvaardersplassen

28 april 2021

Staatsbosbeheer heeft zonder de vereiste papieren heckrunderen afgeschoten in de Oostvaardersplassen. De dienst was daarmee in overtreding en heeft het …

Omgevingsrecht

Lees meer

Zorgvuldige afweging inwerkingtreding Omgevingswet nodig

22 april 2021

Tijdens een Bestuurlijk Overleg (BO) met minister Ollongren en de koepels is besproken of de Omgevingswet verantwoord in werking kan …

Omgevingsrecht

Lees meer

Gemeenten mogen verkoopprijs sociale koopwoningen bij wijze van experiment verhogen

22 april 2021

Gemeenten krijgen meer ruimte om betaalbare koopwoningen te bouwen voor starters en middeninkomens. Het kabinet verhoogt hiervoor de maximaal toegestane …

Omgevingsrecht

Lees meer