1.2 miljoen Nederlanders met een maatwerkarrangement Wmo in 2020

18 mei 2021

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, bevat de nieuwe gemeentelijke cijfers over Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en …

Wmo

Lees meer

Volg het gratis webinar over het PGB in de Wmo 2015 op 27 mei om 13.00u

12 mei 2021

Op donderdag 27 mei geeft onze juridisch specialist Christel Califano, een gratis (online) webinar. Via LinkedIn is gestemd op het …

Wmo

Lees meer

Ombudsmannen: maak wetgeving simpel en begrijpelijk

11 mei 2021

De Tweede Kamer moet wetgeving maken die simpel en begrijpelijk is. Dat zeggen de Nationale ombudsman en Veteranenombudsman Reinier van …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer

SVB: ‘Geen zorgovereenkomst zonder derdenbeding’

10 mei 2021

Een derdenbeding is een afspraak in de zorgovereenkomst die de budgethouder beschermt bij oneigenlijk gebruik van het budget door de …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Gezamenlijk toezicht IGJ en Wmo-toezichthouders heeft meerwaarde

4 mei 2021

Kwetsbare doelgroep maakt beschermd wonen complex en gezamenlijk toezicht IGJ en Wmo-toezichthouders heeft meerwaarde, maar er zijn ook haken en …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Oproep aan Tweede kamer om meer tegen geweld te doen

29 april 2021

Ruim 70 organisaties, waaronder Veilig Thuis en Jeugdzorg, roepen de Tweede Kamer op om slachtoffers van geweld betere bescherming en veiligheid …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Nieuwe wet voor eenvoudiger aanbesteden in de Jeugdwet en de Wmo 2015

28 april 2021

De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Het wetsvoorstel maakt het gemeenten …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Resultaten proef Hulpkaart NS-stations Enschede en Hengelo

28 april 2021

Er zijn mensen die soms tijdelijk de regie over hun leven kwijt raken en letterlijk of figuurlijk even ‘de weg …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Praatplaat helpt gemeenten met focus aanpak zorgfraude

22 april 2021

Hoe start u binnen uw gemeente het goede gesprek over het voorkomen en bestrijden van misbruik binnen de Wmo 2015 …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Onderzoek BZK: krapte gemeentefonds zet uitvoering onder druk

20 april 2021

Uit onderzoek van BZK blijkt dat gemeenten sinds 2015 ruim 2,4 miljard euro hebben bezuinigd op hun uitvoeringscapaciteit, terwijl hun …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer

Kennisbanken van Wolters Kluwer Schulinck uitgebreid met een dossierfunctie

15 april 2021

Onlangs zijn de Schulinck kennisbanken uitgebreid met een kennisdossier functionaliteit. Kennisdossiers maken het mogelijk om informatie van alle verschillende Schulinck …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer

Wmo-uitgaven stijgen nog harder dan uitgaven jeugdzorg

12 april 2021

De financiële huishouding van gemeenten ontwikkelt zich in een zorgelijke richting door de groeiende druk van het sociaal domein. Dat …

Wmo

Lees meer