Subsidie voor digitale vaardigheid op het werk

10 juni 2021

Het kabinet subsidieert werkgevers die investeren om de basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) van werknemers te verbeteren.  Zowel publieke …

Informatiemanagement

Lees meer

Tijdelijk geen nieuwe subsidie voor biomassa

10 juni 2021

Net zoals de Tweede Kamer vindt het kabinet dat we zo snel mogelijk als haalbaar en betaalbaar moeten stoppen met …

Omgevingsrecht

Lees meer

Woningbouwkaart toont bouwlocaties tot 2030

10 juni 2021

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in samenwerking met provincies en gemeenten de huidige woningbouwplannen tot 2030 in …

Omgevingsrecht

Lees meer

VNG-convenant Implementatie woonplaatsbeginsel Jeugdwet

10 juni 2021

Om de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel zo soepel mogelijk te laten verlopen én de administratieve lasten voor gemeenten en …

Jeugd

Lees meer

Koolmees: problemen bij uitvoering van nieuwe schuldenwet

10 juni 2021

Een nieuwe wet die het makkelijker moet maken dat mensen met grote schulden een kleine financiële buffer houden, stuit op …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Derde ronde proeftuinen start rond 1 juli

10 juni 2021

De start van de derde en laatste ronde proeftuinen aardgasvrije wijken wordt een maand opgeschoven. De Tweede Kamer heeft namelijk …

Omgevingsrecht

Lees meer

Publicatieoverzicht Wet elektronische publicaties (Wep)

10 juni 2021

Hoe dienen besluiten van algemene strekking, vergunningen en andere beschikkingen, plannen en overige overheidsinformatie per 1 juli gepubliceerd te worden …

Sociaal Domein, Omgevingsrecht

Lees meer

Nieuwe wegwijzer minimale acties Omgevingswet beschikbaar

10 juni 2021

Er is een nieuwe wegwijzer bij de minimale actie Toezicht en Handhaving ingericht toegevoegd. Deze helpt u om aan de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Overgang naar Register Externe Veiligheid heeft veel impact

10 juni 2021

In de nieuwe Omgevingswet wordt het huidige Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) vervangen door het Register Externe Veiligheid (REV). VNG …

Omgevingsrecht

Lees meer

Kamer wil bijstand behouden voor mensen na gedwongen ggz-opname

10 juni 2021

De Tweede Kamer wil dat mensen die gedwongen opgenomen worden voor hun geestelijke problemen recht houden op de bijstand. De Kamer …

Participatiewet

Lees meer

Gemeenten willen af van kostendelersnorm in de bijstand

10 juni 2021

Bij gemeenten is er weinig enthousiasme meer voor de kostendelersnorm. Die regel bepaalt dat een bijstandsuitkering lager wordt wanneer de ontvanger …

Participatiewet

Lees meer

Drs. Marcel Rem, salesmanager Schulinck Benelux

8 juni 2021

Hoe ben je bij Wolters Kluwer terecht gekomen? Jaren geleden kwam ik als bedrijfskundige bij Wolters Kluwer terecht. In de …

Informatiemanagement

Lees meer