De Vernieuwde Nationale Omgevingsrecht Quiz

2 juni 2020

Hoe ver bent u als gemeente al onderweg met het omgevingsrecht? Bent u al een heel eind of moet uw …

Omgevingsrecht

Lees meer

Evaluatie passend onderwijs

2 juni 2020

  Het eindrapport 'Evaluatie passend onderwijs' laat zien laat zien dat de organisatie van de extra ondersteuning is verbeterd. Voor leraren en …

Jeugd

Lees meer

Normenbrief 1 juli 2020 – informatie voor gemeenten

2 juni 2020

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 juli 2020 vastgesteld op €1.680,00 per maand. In verband hiermee wijzigt het netto …

Participatiewet

Lees meer

Nertsen op nog drie bedrijven besmet met coronavirus

2 juni 2020

Op nog eens drie nertsenhouderijen zijn nertsen besmet met het coronavirus. Een vierde bedrijf wordt nog nader onderzocht, omdat het …

Omgevingsrecht

Lees meer

Scholen ontdekken door corona meer kwetsbare leerlingen

2 juni 2020

Door de coronacrisis zijn meer kwetsbare leerlingen ‘ontdekt’, zegt ruim een kwart van de leraren en leerlingbegeleiders in het basis- …

Jeugd

Lees meer

Realiseren klimaatbeleid kost komende jaren 3 miljard per jaar

29 mei 2020

Nederland is tot 2023 ongeveer 3 miljard euro per jaar kwijt om de doelen uit het Energie- en het Klimaatakkoord …

Omgevingsrecht

Lees meer

OM: milieucriminaliteit veel zwaarder straffen

29 mei 2020

Milieucriminaliteit moet zwaarder gestraft worden. Dat zegt de landelijk milieuofficier Rob de Rijck in het tijdschrift Opportuun van het Openbaar …

Omgevingsrecht

Lees meer

Meer mensen in de bijstand, vooral zzp’ers doen beroep op vangnet

29 mei 2020

Nederland telde eind maart 413.000 mensen met een bijstandsuitkering. Daarmee steeg het aantal mensen dat een beroep deed op het …

Participatiewet

Lees meer

CPB: ‘tegenprestatie’ haalt niet meer mensen uit bijstand

29 mei 2020

Mensen in de bijstand die worden verplicht te solliciteren, komen niet altijd sneller aan een baan. Zo'n sollicitatieplicht betekent niet …

Participatiewet

Lees meer

Steun voor sociale werkbedrijven tijdens coronacrisis

28 mei 2020

Het kabinet stelt € 90 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten ten behoeve van de sociale werkvoorziening. Door de coronacrisis zijn sociale werkbedrijven …

Participatiewet

Lees meer

Extra afspraken over noodpakket banen en economie

28 mei 2020

Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken …

Participatiewet

Lees meer

Half miljard om gemeente en provincie coronacrisis door te helpen

28 mei 2020

Het Rijk schiet gemeenten, provincies en waterschappen te hulp nu zij in de knel raken door de coronacrisis. Ze kunnen …

Participatiewet, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer