Impact van technologie op het werk van gemeentejuristen

15 april 2021

Wat is de invloed van digitalisering en technologische ontwikkelingen op de juridische functie van gemeenten? En op welke wijze kan …

Sociaal Domein, Informatiemanagement

Lees meer

Aanjaagteam digitale toegankelijkheid van start

15 april 2021

Bestuurlijke ambassadeurs gaan de komende tijd op pad om bestuurders en raadsleden te informeren over digitale toegankelijkheid. Daarnaast zal VNG Realisatie …

Informatiemanagement

Lees meer

Mr. Karin Smits, eindredacteur Jeugd

15 april 2021

Hoe ben je bij Wolters Kluwer terecht gekomen en wat doe je? Na mijn studie rechten aan de Radboud Universiteit …

Jeugd

Lees meer

Kennisbanken van Wolters Kluwer Schulinck uitgebreid met een dossierfunctie

15 april 2021

Onlangs zijn de Schulinck kennisbanken uitgebreid met een kennisdossier functionaliteit. Kennisdossiers maken het mogelijk om informatie van alle verschillende Schulinck …

Omgevingswet, Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer

PBL onderschrijft zorgen om uitvoeringscapaciteit gemeenten

15 april 2021

Het PBL-rapport ‘Wonen na de verkiezingen’ geeft een interessante invalshoek op de doelstelling om meer woningen te bouwen: het legt …

Omgevingsrecht

Lees meer

Arbeidsparticipatie statushouders stagneert

15 april 2021

Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning hebben ontvangen, had 43 procent medio 2020 een baan. De arbeidsparticipatie nam …

Inburgering

Lees meer

Ruimere toegang tot de bestuursrechter bij omgevingsrechtelijke besluiten

15 april 2021

Ben je belanghebbende bij een bestemmingsplan, omgevingsvergunning of natuurvergunning? Dan hoef je voorlopig niet meer eerst een zienswijze in te …

Omgevingsrecht

Lees meer

Ombudsman onderzoekt knelpunten steunmaatregelen zzp’ers

15 april 2021

De nationale ombudsman Reinier van Zutphen begint een onderzoek naar de knelpunten die ondernemers ervaren met de coronasteunmaatregelen. Hij doet …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Voortgangsbrief Omgevingswet naar de Kamers

13 april 2021

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. Hierin gaat zij …

Omgevingsrecht

Lees meer

Voortgangsrapportage Programma Aardgasvrije Wijken 2020: Gemeenten enthousiast over proeftuinen, bezorgd over condities voor wijkaanpak

13 april 2021

De voortgangsrapportage van het Programma Aardgasvrije wijken over 2020 laat zien dat gemeenten positief zijn over het kunnen leren in …

Omgevingsrecht

Lees meer

Gratis webinar Bouwen onder de Omgevingswet

13 april 2021

Op dinsdag 11 mei 2021 om 13.00 uur organiseert Schulinck Opleidingen een gratis webinar over Bouwen onder de Omgevingswet. Het …

Omgevingsrecht

Lees meer

Actieplan Open op orde gelanceerd

13 april 2021

Met het actieplan ‘Open op Orde’ wil de rijksoverheid haar informatiehuishouding verbeteren en transparanter maken. Dit plan werkt het onderdeel informatiehuishouding uit, …

Sociaal Domein, Informatiemanagement, Omgevingsrecht

Lees meer