Extra investering werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking

12 december 2019

Het kabinet zet in op het vergroten van de arbeidsmarktkansen voor mensen met een beperking, zodat ze makkelijker aan het …

Participatiewet

Lees meer

Honderden Arnhemmers van schuld af

12 december 2019

Ruim 1400 Arnhemmers zijn op 1 januari 2020 van hun schuld bij de gemeente af. Arnhem scheldt mensen die 36 …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Raad van State streept nieuwe haven Urk door

12 december 2019

De aanleg van een nieuwe, buitendijkse haven in het IJsselmeer bij Urk gaat voorlopig niet door. De Raad van State …

Omgevingsrecht

Lees meer

Stikstofwet in principe voor kerst in senaat

11 december 2019

De spoedwet van het kabinet met stikstofmaatregelen wordt in principe voor de kerst behandeld in de Eerste Kamer. Senatoren hadden …

Omgevingsrecht

Lees meer

‘Kabinet moet investeren in meer natuur’

11 december 2019

Schrap geen natuurgebieden om de stikstofproblemen aan te pakken, maar investeer juist in meer natuur. Zorg bijvoorbeeld voor verbindingen tussen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Wetsvoorstel verbetering ondersteuning van mensen in de bijstand in internetconsultatie

11 december 2019

Vandaag start de internetconsultatie van het wetsvoorstel verbetering ondersteuning van mensen in de bijstand (een wijziging van de Participatiewet). De internetconsultatie loopt …

Participatiewet

Lees meer

FNV wil uitstel sluiting jeugdzorginstelling

11 december 2019

Ruim 200 kwetsbare kinderen dreigen nergens terecht te kunnen als de Hoenderloo Groep, een instelling voor open en gesloten jeugdzorg, …

Jeugd

Lees meer

Meer dementerende ouderen met langdurige zorg

11 december 2019

Het aantal thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten dat gebruikmaakt van langdurige zorg is sinds 2015 met bijna een kwart …

Wmo

Lees meer

Arbeidsbeperkten raken uit zicht overheid

10 december 2019

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen steeds moeilijker de weg vinden naar overheidsinstellingen en verdwalen in een bestuurlijk doolhof. Dat zegt …

Participatiewet

Lees meer

3 rechtbanken starten proef digitale communicatie Wsnp-zaken

10 december 2019

De rechtbanken Rotterdam, Midden-Nederland en Zeeland-West-Brabant starten vanaf 13 december 2019 samen met een aantal bewindvoerders een proef om digitale …

Schuldhulpverlening

Lees meer

‘Rem op groei door onzekerheid milieuregels’

10 december 2019

De onzekerheid over milieumaatregelen zet volgend jaar een rem op de volumegroei in verschillende sectoren. Dat concluderen economen van ABN …

Omgevingsrecht

Lees meer

Armoede heeft invloed op prestaties kinderen

10 december 2019

Twee derde van de leerkrachten in het basisonderwijs heeft één of meer leerlingen in de groep die in armoede opgroeien. …

Schuldhulpverlening

Lees meer