Inzicht in het enorme aanbod voor hulp en ondersteuning

30 april 2018 Jeugd

De Module Zorgaanbod is een online oplossing om consulenten, wijkteams, contractmanagers en indien gewenst inwoners inzicht te geven in het enorme aanbod voor hulp en ondersteuning waar gemeenten nu de toegang toe beheren en regie over voeren.

Gemeenten bieden veel verschillende vormen van hulp en ondersteuning aan hun inwoners. Voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet zijn tientallen, soms honderden zorgaanbieders gecontracteerd en gesubsidieerd. Consulenten, wijkteammedewerkers, medewerkers CJG en inkoopmanagers hebben vaak geen helder inzicht in het complete en actuele aanbod. Het vinden van de best passende zorgaanbieder is daardoor niet alleen lastig maar ook tijdrovend.

De Module Zorgaanbod biedt de oplossing.

Thumbnail of post #5666