Extra investering werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking

12 december 2019

Het kabinet zet in op het vergroten van de arbeidsmarktkansen voor mensen met een beperking, zodat ze makkelijker aan het …

Participatiewet

Lees meer

Honderden Arnhemmers van schuld af

12 december 2019

Ruim 1400 Arnhemmers zijn op 1 januari 2020 van hun schuld bij de gemeente af. Arnhem scheldt mensen die 36 …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Wetsvoorstel verbetering ondersteuning van mensen in de bijstand in internetconsultatie

11 december 2019

Vandaag start de internetconsultatie van het wetsvoorstel verbetering ondersteuning van mensen in de bijstand (een wijziging van de Participatiewet). De internetconsultatie loopt …

Participatiewet

Lees meer

Arbeidsbeperkten raken uit zicht overheid

10 december 2019

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen steeds moeilijker de weg vinden naar overheidsinstellingen en verdwalen in een bestuurlijk doolhof. Dat zegt …

Participatiewet

Lees meer

3 rechtbanken starten proef digitale communicatie Wsnp-zaken

10 december 2019

De rechtbanken Rotterdam, Midden-Nederland en Zeeland-West-Brabant starten vanaf 13 december 2019 samen met een aantal bewindvoerders een proef om digitale …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Armoede heeft invloed op prestaties kinderen

10 december 2019

Twee derde van de leerkrachten in het basisonderwijs heeft één of meer leerlingen in de groep die in armoede opgroeien. …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Aantal kinderen in armoede bleef in 2018 gelijk, langdurige armoede daalde

9 december 2019

In 2018 maakten 264 duizend minderjarige kinderen deel uit van een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens, net zoveel …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Kabinet wil dak- en thuislozen sneller aan woning met begeleiding helpen

9 december 2019

Het kabinet wil dat er sneller geschikte woonruimten met begeleiding voor dak- en thuislozen beschikbaar komen. Daarom treft het kabinet …

Participatiewet, Wmo

Lees meer

Normenbrief 1 januari 2020 – informatie voor gemeenten

5 december 2019

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2020 vastgesteld op € 1.653,60 per maand. Ook de fiscale tarieven voor …

Participatiewet

Lees meer

Meer hulpbehoevenden krijgen thuiszorg

5 december 2019

Het aantal mensen dat gebruik maakt van zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in de eerste helft van …

Wmo

Lees meer

Rijk en gemeenten samen tegen overlastgevende asielzoekers

4 december 2019

Rijk en gemeenten zijn samen aan zet om overlast door asielzoekers tegen te gaan. Dat is nodig om het draagvlak …

Inburgering

Lees meer

Rutte moet regie nemen in daklozenprobleem

4 december 2019

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman roepen het kabinet op om verantwoordelijkheid te nemen in de huisvestings- en daklozenproblematiek. Dat …

Participatiewet

Lees meer