Whitepaper: 12 veelgestelde vragen van gemeenten over de Wkb

Wat is het doel van de Wkb?

Bewoners en gebruikers willen gebouwen met een stevige constructie, goed geïsoleerd, geventileerd en brandveilig.

Het kabinet wil dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun
werk beter controleren en zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De bouwkwaliteit kan op die manier verbeteren en er treden minder dure bouwfouten en
gebreken op. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moet hiervoor gaan zorgen.

Dit whitepaper geeft antwoord op 12 veelgestelde vragen van gemeenten over de Wkb. Deze vragen zijn beantwoord door bouwadvocaat mr. dr. ing. Peter de Haan.

 

mr. Erik Boersma

Manager Content

E-mail 077 390 26 44
Peter de Haan

mr. dr. ing. Peter de Haan