Peter de Haan

mr. dr. ing. Peter de Haan

Vakgebieden Omgevingsrecht
Specialisatie Omgevingsrecht

Mr. dr. ing. Peter de Haan is advocaat-partner bij PDH Advocatuur. Expert op het gebied van publiek bouwrecht, handhaving en omgevingsrecht. Peter is gepromoveerd op vergunningverlening en handhaving onder het huidige recht, bouwen onder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Hij publiceert en doceert veelvuldig over publiek bouwrecht. Als jurist heeft hij gewerkt bij de bouwunit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en als senioradviseur bouwregelgeving bij het Informatiepunt Omgevingswet.