Participatiewet

De Participatiewet neemt in onze dynamische samenleving een belangrijke plaats in. Hiervoor is uitgebreide en actuele kennis nodig voor gemeenten en andere organisaties. Schulinck biedt u actuele kennis en helder inzicht binnen het Sociaal Domein.

Actuele opinies Participatiewet

Een geldbedrag gewonnen tijdens schuldhulp. Hoera!

8 juli 2020

De casus: een bijstandsgerechtigde schuldenaar wordt toegelaten tot de schuldhulpverlening. Hij heeft ongeveer € 40.000 schuld. Vlak na de toelating komt hij tot de ontdekking...

Kostendelersnorm op de schop?

1 juli 2020

Inhoud van de kostendelersnorm In artikel 22a Participatiewet is de kostendelersnorm geregeld. Kort gezegd is de kostendelersnorm een deel van de maximale uitkering die in...

Ontzorgen van inburgeringsplichtige asielstatushouders met recht op bijstand

17 juni 2020

Ontzorgen In het nieuwe artikel 56a Participatiewet worden inburgeringsplichtigen met recht op bijstand die een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd hebben, verplicht ‘ontzorgd’ door het...

Algemene bijstand op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

6 mei 2020

In deze bijdrage wil ik stilstaan bij 2 vraagstukken met betrekking tot de algemene bijstand op grond van de Tozo die volgens mij in de...

Re-integratieverplichting en geloof

1 april 2020

Religieuze bezwaren Religieuze bezwaren zijn strikt persoonlijke bezwaren en kunnen een rol spelen bij de vraag of belanghebbende kan worden verweten zijn re-integratieverplichting niet te...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.