Participatiewet

De Participatiewet neemt in onze dynamische samenleving een belangrijke plaats in. Hiervoor is uitgebreide en actuele kennis nodig voor gemeenten en andere organisaties. Schulinck biedt u actuele kennis en helder inzicht binnen het Sociaal Domein.

Actuele opinies Participatiewet

Naderende wijzigingen in de loonkostensubsidie

16 juni 2021

Aanleiding Gemeenten zetten vanuit de Participatiewet loonkostensubsidie in voor mensen van wie is vastgesteld dat zij kunnen werken maar met een voltijdse baan niet het...

Studietoeslag en uitsluiting doelgroepen

2 juni 2021

Bepaalde doelgroepen zijn uitgesloten van het recht op studietoeslag, terwijl dat niet in alle gevallen rechtvaardig is. Ik bespreek hier alleen doelgroepen van mensen met...

Tozo I – Controle op de identiteit en verantwoording

26 mei 2021

Gezien de omstandigheden worden Tozo-aanvragen veelal digitaal ingediend en vindt controle van de identiteit plaats met DigiD. Dat is anders dan artikel 17 lid 3...

Bijverdienen naast de bijstand

28 april 2021

De Participatiewet en inkomstenvrijlating De hoogte van de bijstand is het verschil tussen het inkomen en de van toepassing zijnde bijstandsnorm (artikel 19 lid 2...

Een e-step betalen met een minimuminkomen

21 april 2021

Criteria voor algemeen gebruikelijk Voor de duidelijkheid eerst wat meer uitleg over het Wmo begrip ‘algemeen gebruikelijk’. Dit komt nog uit de tijd van de...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.