Participatiewet

De Participatiewet neemt in onze dynamische samenleving een belangrijke plaats in. Hiervoor is uitgebreide en actuele kennis nodig voor gemeenten en andere organisaties. Schulinck biedt u actuele kennis en helder inzicht binnen het Sociaal Domein.

Actuele opinies Participatiewet

Bijverdienen naast de bijstand

28 april 2021

De Participatiewet en inkomstenvrijlating De hoogte van de bijstand is het verschil tussen het inkomen en de van toepassing zijnde bijstandsnorm (artikel 19 lid 2...

Een e-step betalen met een minimuminkomen

21 april 2021

Criteria voor algemeen gebruikelijk Voor de duidelijkheid eerst wat meer uitleg over het Wmo begrip ‘algemeen gebruikelijk’. Dit komt nog uit de tijd van de...

Een nieuwe bevoegdheid tot kwijtschelding in de Awb

7 april 2021

Wat behelst de bevoegdheid tot kwijtschelding? De bevoegdheid tot kwijtschelding kan worden ingezet als de nadelen van de invordering niet meer in verhouding staan tot...

Verplichte terugvordering en boete of volledige beleidsvrijheid

24 maart 2021

Na de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2019:4746) in de boodschappenaffaire is er volop aandacht geweest in de media voor opsporing van bijstandsfraude, de handhaving...

Privacy en recht op schadevergoeding bij immateriële schade

10 februari 2021

Beschrijving casus In deze zaak is sprake van een datalek na de aanvraag van een vergunning voor een schietbaan. Een hoop gevoelige gegevens van de...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.