De commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer heeft vastgesteld wat haar taken, werkzaamheden en onderwerpen zijn. De focus ligt onder andere op de thema’s digitaal burgerschap, digitale democratie, data-ethiek, cyberveiligheid en de digitaliserende overheid.

Taken

De nieuwe commissie wil graag het voortouw nemen bij de behandeling van digitaliseringsvraagstukken, die commissie overstijgend zijn. De commissie voor Digitale Zaken volgt de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en controleert bewindspersonen die verantwoordelijk zijn voor digitalisering.

Thema’s

De commissie legt haar focus op de volgende thema’s:

1. Opkomende en toekomstige technologieën;
2. Digitaal burgerschap en democratie;
3. Digitale grondrechten en data-ethiek;
4. Digitale infrastructuur en economie;
5. Online veiligheid en cybersecurity;
6. Digitaliserende overheid.

Een uitgebreide omschrijving van de taken thema’s is te vinden via de website van de Tweede Kamer.