Per 26 juni worden vrijwel alle voor ondernemers beperkende coronamaatregelen opgeheven. Daarmee komt de periode zonder steunmaatregelen dichterbij. In Tozo 5 ligt daarom meer nadruk op activering van ondernemers om na te denken over de toekomst van hun onderneming. Gemeenten kunnen hen daarbij ondersteunen.

Het is sinds 1 januari 2021 voor ondernemers al mogelijk om hulp bij heroriëntatie te krijgen. Sommige ondernemers in nood blijken echter niet snel zelf om ondersteuning te vragen of niet te weten dat ze hiervoor bij de gemeente terecht kunnen. Zij zijn gebaat bij gerichte uitvraag en extra ondersteuning door de gemeente.

Juist voor gemeenten is het van belang om (snel) een goed beeld te krijgen van welke ondernemers extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor is in de AMvB Tozo 5 een nieuw artikel (9a) over aanvullende informatieplicht met betrekking tot activering opgenomen. Op basis van dit artikel kan de gemeente een ondernemer die Tozo-levensonderhoud aanvraagt of ontvangt, verzoeken om informatie over (gewenste ondersteuning bij) voortzetting, wijziging of beëindiging van zijn bedrijf of zelfstandig beroep en/of over de mogelijkheden tot werken in loondienst.

Meer informatie