De overheid heeft gisteravond laten weten de schulden van gedupeerden van de toeslagenaffaire die in de Wsnp zitten volledig over te nemen. Zo worden zij snel schuldenvrij en mogen ze de Catshuiscompensatie van € 30.000,- volledig zelf besteden.

Totstandkoming oplossing voor gedupeerden in de Wsnp

Tijdens het webinar (door Staatssecretaris Alexandra van Huffelen en de Belastingdienst) werd uitgelegd dat overname van de vorderingen in de Wsnp eenvoudig te realiseren is. Bij een Wsnp stelt de rechter-commissaris namelijk de schuldenlijst vast. Er kunnen later geen vorderingen meer bij komen. Daardoor is er voor de gedupeerden in de Wsnp al een compleet overzicht van alle schulden. Zo is overname van de schulden voor deze groep snel mogelijk.

Deze oplossing is in januari al aangedragen door Wolters Kluwer Schulinck Schuldhulpverlening en gepresenteerd aan de ministeries. Goed om te zien dat deze kans door de overheid wordt benut. 

Nog op zoek naar een oplossing voor gedupeerden in minnelijke schuldregeling

Voor gedupeerden in de Msnp ligt het lastiger. Daar heeft de overheid op dit moment nog geen oplossing voor. Wel zijn ze nog steeds in gesprek met diverse private schuldeisers om te kijken of er ook voor deze groep een snelle schuldenvrije toekomst mogelijk is. Totdat deze oplossing er is, blijven de gemaakte afspraken met de schuldeisers tijdens de minnelijke schuldregeling gelden.