Afgelopen maandag maakte staatssecretaris Alexandra van Huffelen bekend dat de overheidsschulden van gedupeerden van de toeslagenaffaire worden kwijtgescholden. De gedupeerden hebben echter in veel gevallen niet alleen overheidsschuldeisers, maar ook verschillende private schuldeisers. Daarom riep de staatssecretaris alle private schuldeisers van de gedupeerden op om ook kwijtschelding te verlenen. Zo kunnen de gedupeerden weer echt opnieuw beginnen.

Er is tot op de dag van vandaag nog geen enkele private schuldeiser die publiekelijk heeft aangegeven kwijtschelding te verlenen voor alle gedupeerden. De overheid is naarstig op zoek naar mogelijkheden om de gedupeerden toch een volledig schuldenvrije toekomst te bieden.

Wettelijke mogelijkheden voor snelle en duurzame schone lei

Jenny Vlemmings van Schulinck Schuldhulpverlening ziet hiervoor al een oplossing binnen de huidige wetgeving. Deze oplossing zorgt op korte termijn voor directe schuldenrust voor de gedupeerden:

 • geen deurwaarders meer op de stoep
 • geen huisuitzettingen of energieafsluitingen meer
 • ook biedt deze oplossing een volledig schuldenvrije toekomst.

De oplossing

De oplossing ziet er als volgt uit:

 1. Beperk verdere schade voor gedupeerden door een versnelde toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp). In de Wsnp:
  – Komen per direct alle beslagen te vervallen (art. 301 lid 3 Fw)
  – Worden de schulden niet meer verhoogd met rente (art. 303 lid 1 Fw)
  – Zijn ontruimingen of energieafsluiting voor de al bestaande schulden niet meer mogelijk (art. 304 en 305 Fw).
 2. Gebruik de wettelijke mogelijkheden die er zijn om de gedupeerden de voordelen van de Wsnp te geven:
  – Laat de Wsnp kort duren (er is geen minimumtermijn)
  – Zorg ervoor dat de gedupeerden hun volledige inkomen mogen behouden.

Uitgebreide uitwerking in bijgevoegd artikel

In bijgevoegd artikel wordt deze oplossing uitgewerkt. Ook wordt nader toegelicht hoe de Wsnp zorgt voor een duurzame ‘schone lei’ voor de gedupeerden en welke mogelijkheden de inzet van de Wsnp biedt voor de overheid om de private schuldeisers te compenseren.

Tot slot wordt opgemerkt met welke gevolgen gedupeerden nog te maken kunnen krijgen nadat ze schuldenvrij zijn. Deze gevolgen gelden niet alleen bij oplossing van de schulden door inzet van de Wsnp, maar ook wanneer er een andere oplossing voor de schulden wordt gevonden.

Artikel: Oplossing schulden toeslagenaffaire

Meer opinies lezen over onder andere Schuldhulpverlening, Participatiewet, Jeugd en WMO? Klik dan hier.