Wat houdt je functie in?

In deze rol ben ik sinds mei 2024 eindverantwoordelijk voor alle juridische producten van Schulinck. Onderdeel daarvan is het doorontwikkelen van onze producten om zo optimaal in te kunnen spelen op de klantbehoefte. Belangrijk hierbij is mijns inziens het goed samenwerken binnen de teams. Elkaar uitdagen en scherp houden. Mijn motto is: Je hebt elkaar nodig om boven jezelf uit te steken. Daarnaast kijken we waar we kunnen samenwerken tussen de diverse vakgebieden, zodat we zo efficiënt mogelijk ons werk kunnen doen.

Hoe geef jij leiding aan de redacteuren?

Ik ben zelf in 2005 gestart als redacteur WVG/Wmo en werd nadien onder andere eindredacteur Wmo, eindredacteur Omgevingsrecht en hoofdredacteur PW/SHV/Inburgering. Als redacteur vond ik het destijds fijn om gezien te worden als één van de experts op het gebied van de Wmo in Nederland. Dat gevoel wil ik alle juristen laten ervaren. Ik geef ze vertrouwen en zij moeten zich laten zien en elkaar prikkelen om hoogwaardige kwaliteit te leveren. Ieder moet vrijheid ervaren en zijn/haar kwaliteiten kunnen laten zien. Voorts is het teamgevoel bij mij belangrijk.

Naast mijn werk ben ik lid van de Bezwarencommissie Kerkrade. Omdat ik in mijn functie niet zozeer bezig ben met de inhoud, is het voor mij goed om via de bezwarencommissie inhoudelijk bezig te blijven met juridische zaken binnen het sociaal domein. Zaken die binnen de gemeente spelen kan ik ook gebruiken bij mijn werkzaamheden. Dat komt ook het team weer ten goede.

Welk onderdeel van je werk vind je extra interessant?

Wat ik mooi vind, is om bij niet uitgekristalliseerde onderwerpen een standpunt in te nemen en dan te kijken of ons standpunt wordt overgenomen door de hoogste bestuursrechter. Als dit gebeurt voel ik me toch wel trots op mijn teams en op Schulinck!

Wat wil je het komende jaar graag bereiken voor onze gemeenteklanten?

We leggen bij alles wat we doen de focus op onze gemeenteklanten, maar het kan altijd beter. Het is belangrijk om te weten wat er speelt en wat de gemeenten goed kunnen gebruiken bij de dagelijkse werkzaamheden. Dan weet je zeker dat je product goed aansluit op wat de klant nodig heeft.

De onderdelen van het werk waarvoor ik me komend jaar zeker ook ga inzetten is het toegankelijker schrijven van teksten en AI. We zijn een product voor iedere medewerker van de gemeente, niet alleen voor juristen. Wetgeving en jurisprudentie worden vaak ingewikkeld op papier gezet. Het is aan ons om dit te vertalen in begrijpelijke teksten. Dat is niet altijd gemakkelijk, omdat je de context van de wettekst of rechtsregel uit de jurisprudentie niet wilt verliezen.

Wat maakt het werken bij Wolters Kluwer zo leuk?

We worden gezien als de juridisch specialisten binnen het sociaal domein en daar ben ik trots op. Die trots is ook een belangrijke drijfveer in mijn werkzaamheden. Bij alles wat we doen moeten we de belangrijke vraag beantwoorden: hoe zit het juridisch in elkaar en hoe breng ik dit zo goed mogelijk over naar onze klanten?

Verder maken mijn collega’s het werk leuk. Iedereen wil hard voor elkaar en de klant werken en ieders mening wordt gerespecteerd. Samen moeten we onze doelstellingen verwezenlijken en alleen samen kunnen we dat doen.

Wat doe je in je vrije tijd?

Ik ben samen met mijn lieve vrouw de trotse ouders van 3 jongens (13, 11 en 8 jaar). Ik ben samen met mijn zoons vaak op het voetbalveld te vinden, waar ik technisch coördinator ben. Net als in mijn werk streef ik er hier naar om samen een zo hoog mogelijk niveau te bereiken, waarbij plezier het uitgangspunt is.

Dit interview is aangepast op 1 mei 2024

Bekijk mijn profiel