Zonder goed functionerende en gestructureerde websites missen ouderen, laaggeletterde en mensen met een beperking, belangrijke informatie. Met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid worden drempels weggenomen voor deze minder digitaal vaardige burgers. Was digitale toegankelijkheid jarenlang geen populair onderwerp, tegenwoordig staat het overal op de agenda. Raph de Rooij en Ingrid Zondervan werken bij het team digitale inclusie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en zijn hier dagelijks mee bezig.

Probleem van ons allemaal

Ongeveer 4 miljoen Nederlanders kunnen websites en apps niet goed bekijken als deze niet aan de toegankelijkheideisen voldoen. Dat gaat om veel mensen. Ingrid: “Ja, onze samenleving is gedigitaliseerd. Het is dus belangrijk dat iedereen kan meedoen, ook online. Corona heeft het belang van digitale inclusie nogmaals aangetoond. En dan kan het om kleine problemen gaan. Zo is het met thuiszittende kinderen handig als je een informatief filmpje op je telefoon kunt bekijken. Maar dan moet dat filmpje wel ondertiteld zijn. De toegankelijkheid van websites en apps is niet alleen essentieel voor mensen met een beperking, iedereen kan er mee te maken krijgen.”

Andere problemen bij apps

Overheidsorganisaties zijn hard aan het werk om websites aan de toegankelijkheidseisen te laten voldoen. Vanaf 23 juni 2021 geldt deze wetgeving ook voor mobiele applicaties (apps). Hoe staat het hiermee? Raph: “Toen ik begon dacht ik: toegankelijkheid? Hoe ingewikkeld kan het zijn? Inmiddels weet ik dat het niet zo simpel is. Zo is de norm voor apps en websites hetzelfde, maar hoe je die toepast is weer anders. Je loopt tegen andere problemen aan. Een mooi voorbeeld zijn bullet points, opsommingstekens. Voor websites, zijn die goed gedefinieerd, maar bij apps is dat niet het geval. We laten nu een framework voor mobiele applicaties ontwikkelen. Hiermee kunnen we beter controleren of er aan de eisen wordt voldaan en zien welke aanpassingen nodig zijn.”

Voldoen aan de eisen

Wat gebeurt er als een app na 23 juni niet aan de eisen voldoet? Ingrid: “De toegankelijkheidsverklaring van de app moet worden gepubliceerd. Indien nodig moet er een plan van aanpak komen met verbeterpunten. Als wordt geconstateerd dat een gemeente dit na 23 juni niet heeft gedaan, dan zal een aanjaagteam ze benaderen. Zij lichten de verplichting nogmaals toe en geven uitleg over het toegankelijk maken van de app.”

Belangrijk thema

Hoe staat het over een jaar met de digitale toegankelijkheid? Ingrid: “Dankzij digitalisering kunnen we in deze coronaperiode vanuit huis ons leven door laten gaan. Je merkt dat de bewustwording een stuk groter is. Wel is het een thema dat altijd aandacht behoeft. Ook als de coronacrisis voorbij is, blijft digitale toegankelijkheid belangrijk.  Vooral omdat de ontwikkeling niet stilstaat en je moet blijven bekijken of nieuwe aanpassingen werkbaar zijn voor iedereen.”

Zelf je apps digitaal toegankelijk maken?

Hoe kun je zelf aan de slag met digitale toegankelijkheid? Raph de Rooij en Ingrid Zondervan geven een aantal tips:

  1. Breng de toegankelijkheid van je apps in beeld. Het liefst door het laten uitvoeren van een onderzoek. De resultaten vormen het startpunt van je actieplan.
  2. Neem verbetermaatregelen op basis van het toegankelijkheidsonderzoek. Stel jezelf bij elke stap de vraag: wat moet ik doen?
  3. Voer die maatregelen uit. En loop je tegen problemen op. Pak ze aan en los ze op. Niets doen is niet langer een optie.
  4. Controleer of het gewenste effect is bereikt. Zo niet? Doorloop dan je eerdere stappen en neem nieuwe verbetermaatregelen.
  5. Vraag aan mensen die je app gebruiken of zij tegen problemen aanlopen bij het gebruik. Dit is waardevolle informatie bij het toegankelijk maken van je apps.