De Jeugdombudsman Den Haag begint een onderzoek naar de manier waarop de gemeente omgaat met aanvragen van ouders voor leerlingenvervoer. Volgens jeugdombudsman Yvette Nass zijn er signalen dat ambtenaren regels te streng uitleggen, zonder te kijken naar het belang van kinderen.

Directe aanleiding is een individuele klacht van een ouder, van wie de aanvraag voor leerlingenvervoer voor het kind werd afgewezen. De jeugdombudsman zegt zich met de zaak te hebben bemoeid, maar dat er desondanks “geen persoonlijk contact tot stand kwam om de weigering van haar aanvraag, de problemen in het gezin en mogelijke oplossingen te bespreken”.

Nu is besloten tot een breder onderzoek naar de hele procedure die ouders moeten doorlopen om leerlingenvervoer voor hun kinderen te regelen. De jeugdombudsman wil weten hoe de gemeente de belangen van kinderen beoordeelt en hoe er met ouders wordt gecommuniceerd.

Belangenorganisaties klagen al langer over grote problemen in het vervoer van kinderen naar het speciaal onderwijs en terug naar huis. Taxi’s en busjes komen vaak te laat of helemaal niet, en kinderen zijn soms uren onderweg. Nieuwe aanvragen kunnen niet altijd in behandeling worden genomen. Dat komt mede door een groot tekort aan chauffeurs.