Hoe ben je bij Wolters Kluwer terechtgekomen en wat doe je precies?

In 2000 studeerde ik af in Nijmegen. Daarna kwam ik via via in contact met Dennis Schulinck, jurist en oprichter van Schulinck, die net een paar jaar bezig was met zijn bedrijf. Dennis had op dat moment pas twee (niet-juridisch) medewerkers en kon wel een goede jurist gebruiken. Zo rolde ik in 2000 de Algemene bijstandswet in. Ik begon met het samenvatten van rechtspraak en er werd veel inhoudelijke kennis uitgewisseld. Dat kon ook gemakkelijk, want we waren destijds dus in totaal met zijn vieren en we zaten in één en dezelfde ruimte. Enkele jaren later lanceerden we een kennisbank over de Wmo en weer later, in 2007, een kennisbank over de Wet inburgering. Voor het schrijven van de kennisbank over de Wet inburgering uit 2007 kreeg ik volledig de vrije hand. Inmiddels is Schulinck onderdeel van Wolters Kluwer geworden.

Wat is er zo interessant aan je werk?

Ik vind het erg leuk om aan de slag te gaan met het verwerken van nieuwe wetgeving: het opzetten van de structuur, het schrijven en redigeren van de teksten.  Vanaf het allereerste moment waarop er een glimp van een nieuwe wet verschijnt, volg je de totstandkoming van de wet zoals die definitief in het Staatsblad wordt geplaatst. Je ziet hoe er tussen de allereerste opzet van zo’n wet en de definitieve wet verbeteringen worden aangebracht. Ik heb ook een bijdrage kunnen leveren aan die verbeteringen, door openbare publicaties of via contacten met het ministerie van SZW. Dat geeft veel voldoening.

Welke veranderingen heb je in de loop der jaren gezien in je vakgebied?

De uitvoering van de Wet inburgering was aanvankelijk, in 2007, neergelegd bij gemeenten en werd in 2013 gecentraliseerd naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Nu, vanaf 1 januari 2022, komt de uitvoering weer terug bij gemeenten. Dat is ook logisch, want gemeenten staan dichter bij de inburgeringsplichtigen dan DUO en gemeenten kunnen hen daarom veel beter ondersteunen bij het tijdig inburgeren. Dat hebben inburgeringsplichtigen ook nodig, want er wordt heel veel van hen verwacht in de eerste jaren van hun verblijf in Nederland. Je ziet die fluctuatie eigenlijk in het hele sociale domein optreden: op enig moment wordt het accent meer gelegd op de eigen kracht van de burger en op een ander moment meer op de noodzaak van ondersteuning van de burger door de overheid.

Wat maakt werken bij Schulinck zo leuk?

Bij Schulinck werk ik samen met enthousiaste en competente collega’s. Veel collega’s hebben specifieke kennis over bepaalde onderwerpen, dus als het nodig is kunnen we gemakkelijk terugvallen op de kennis van een behulpzame collega. De saamhorigheid die daaruit voortvloeit, is erg leuk. Als Schulinck-team kunnen we de gemeente daardoor ook altijd goed adviseren.

Wat doe je in je vrije tijd?

Ik zit wekelijks op de mountainbike of de racefiets. Piano spelen en lezen zijn ook dingen die ik graag doe.

Bekijk mijn profiel