Hoe ben je bij Wolters Kluwer terechtgekomen en wat doe je precies?

In 2000 studeerde ik af in Nijmegen. Daarna kwam ik via via in contact met Dennis Schulinck, jurist en oprichter van Schulinck, die net een paar jaar bezig was met zijn bedrijf. Dennis had op dat moment pas twee (niet-juridisch) medewerkers en kon wel een goede jurist gebruiken. Zo rolde ik in 2000 de Algemene bijstandswet in. Ik begon met het samenvatten van rechtspraak en er werd veel inhoudelijke kennis uitgewisseld. Dat kon ook gemakkelijk, want we waren destijds dus in totaal met zijn vieren en we zaten in één en dezelfde ruimte. Enkele jaren later lanceerden we een kennisbank over de Wmo en weer later, in 2007, een kennisbank over de Wet inburgering. Voor het schrijven van de kennisbank over de Wet inburgering uit 2007 kreeg ik volledig de vrije hand. Inmiddels is Schulinck onderdeel van Wolters Kluwer geworden. Op dit moment werk ik, samen met een collega, aan een geheel nieuwe kennisbank over de nieuwe Wet inburgering 2021. Daarnaast houd ik me bezig met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, en dan met name met de bestuursrechtelijke aspecten daarvan.

Wat is er zo interessant aan je werk?

Ik vind het erg leuk om van nul af aan een heel nieuwe kennisbank op te bouwen: het opzetten van de structuur, het schrijven en redigeren van de teksten. Vanaf het allereerste moment waarop er een glimp van een nieuwe wet verschijnt, volg je de totstandkoming van de wet zoals die definitief in het Staatsblad wordt geplaatst. Je ziet hoe er tussen de allereerste opzet van zo’n wet en de definitieve wet verbeteringen worden aangebracht. Ik heb ook een bijdrage kunnen leveren aan die verbeteringen, door openbare publicaties of via contacten met het ministerie van SZW. Dat geeft veel voldoening.

Welke veranderingen heb je in de loop der jaren gezien in je vakgebied?

De uitvoering van de Wet inburgering was aanvankelijk, in 2007, neergelegd bij gemeenten en werd in 2013 gecentraliseerd naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Nu, vanaf 1 januari 2022, komt de uitvoering weer terug bij gemeenten. Dat is ook logisch, want gemeenten staan dichter bij de inburgeringsplichtigen dan DUO en gemeenten kunnen hen daarom veel beter ondersteunen bij het tijdig inburgeren. Dat hebben inburgeringsplichtigen ook nodig, want er wordt heel veel van hen verwacht in de eerste jaren van hun verblijf in Nederland. Je ziet die fluctuatie eigenlijk in het hele sociale domein optreden: op enig moment wordt het accent meer gelegd op de eigen kracht van de burger en op een ander moment meer op de noodzaak van ondersteuning van de burger door de overheid.

Hoe kun jij met je werk gemeenten ondersteunen?

Gemeenten zijn nog erg zoekend hoe ze invulling gaan geven aan de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. Daarbij hebben zij alle ins- and outs van de nieuwe wet nog niet duidelijk op het netvlies, ze moeten nog allerlei aspecten van de nieuwe wet ontdekken. Een klein voorbeeldje is dat er in het verleden een verordeningsplicht in de toenmalige Wet inburgering was opgenomen. Die is niet teruggekeerd in de nieuwe Wet inburgering 2021. Onder de nieuwe Wet inburgering is daardoor weinig ruimte om nog onderwerpen te regelen in een gemeenteraadsverordening. Via onze kennisbank, maar ook via dienstverleningsopdrachten, kan ik bijdragen aan duidelijkheid over zo’n kwestie en over allerlei andere onderwerpen.

Wat maakt werken bij Schulinck zo leuk?

Ik maak deel uit van twee teams, inburgering en schuldhulpverlening en van de redactie van het Tijdschrift Schuldsanering, en werk daarin samen met enthousiaste en competente collega’s. Binnen het team schuldhulpverlening heeft iedere collega specifieke kennis over bepaalde onderwerpen, dus als het nodig is kunnen we gemakkelijk terugvallen op de kennis van een behulpzame collega. De saamhorigheid die daaruit voortvloeit, is erg leuk. Als team kunnen we de gemeente daardoor ook altijd goed adviseren.

Wat doe je in je vrije tijd?

Ik zit wekelijks op de mountainbike of de racefiets. Piano spelen en lezen zijn ook dingen die ik graag doe.

Bekijk mijn profiel