Bent u dagelijks bezig met schuldhulpverlening en wilt u meer weten over de mogelijkheden die de wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en het gemeentelijk beleid u biedt? Kom dan naar de cursus De nieuwe Wgs in de praktijk!

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Patricia Eickmans – van der Poel
Bestemd voor

Deze cursus is vooral gericht op:

 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar & beroep

De cursus is ook interessant voor schuldhulpverleners die hun juridische kennis willen uitbreiden en/of verdiepen.

In deze cursus behandelen wij de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en laten we zien hoe deze wet in de praktijk gebruikt kan worden. Na het volgen van de cursus weet u hoe de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in de praktijk werkt en zijn voor u de (on)mogelijkheden van uw gemeentelijk beleid op het gebied van schuldhulpverlening helder.

Uiteraard staan we ook stil bij het beleid van de gemeente en de rol van de Algemene wet bestuursrecht. Ook raakvlakken met andere wetten, actualiteiten (waaronder de komende wetswijzigingen in de Wgs) en rechtspraak komen aan de orde.

Tijdens deze interactieve trainingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De ‘Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2021’
 • Mogelijkheden en beperkingen van gemeentelijke beleidsvrijheid
 • De aanvraagprocedure
 • Het afgeven van een beschikking
 • Recidive, fraude en andere weigeringsgronden
 • Beëindigingsgronden en actuele rechtspraak
 • Op te leggen verplichtingen
 • Samenloop met andere wetten
 • Een globaal overzicht van de wetswijzigingen van de Wgs voor 2021
 • Ontwikkelingen binnen het vakgebied schuldhulpverlening

Tijdens de opleiding maken wij gebruik van casuïstiek uit de praktijk. Ook behandelen wij uiteraard relevante actuele rechtspraak binnen het vakgebied schuldhulpverlening.

Alleswas leerzaam, omdat er ruimte was om inhoudelijk in te gaan op de problematiek waar wij in de praktijk tegen aan lopen. Er is een compleet eigen invulling gegeven aan de dag. De docent heeft zich volledig aangepast aan onze vragen, die vaak dieper in de materie lagen dan de inhoud van het materiaal.

Incompany opleiding WGS in de praktijk | Mevr. van de Koppel | Opleiding afgerond op 13-2-2020 | Beoordeling: 8

Op veel punten was de cursus een ''eye-opener'' voor mij.

Incompany opleiding WGS in de praktijk | Dhr. Temminck | Opleiding afgerond op 13-2-2020 | Beoordeling: 9

Het meest leerzaam was de informatie over de nieuwe WGS en de uitleg over de combinatie schuldhulpverlener versus ambtenaar.

Opleiding WGS in de praktijk | Dhr. B. van Rijn | Opleiding afgerond op 6-2-2020 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Het dagprogramma is als volgt opgebouwd:

Ochtend:
 • de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: wat moet je regelen, wat is je beleidsruimte en wat zijn je beperkingen?
 • de aanvraagprocedure: wie kan aanvragen, wanneer is sprake van een aanvraag, welke termijnen gelden?
 • weigeringsgronden (o.a. fraude, recidive): grenzen en mogelijkheden
Middag:
 • weigeringsgronden (o.a. fraude, recidive): grenzen en mogelijkheden (vervolg)
 • beëindigingsgronden, o.a. nieuwe schulden, niet meewerken en niet voldoen aan de inlichtingenplicht: kaders op grond van actuele rechtspraak
 • verplichtingen op grond van de Wgs: wat kun je opleggen en hoe? Voorbeelden uit de praktijk
 • raakvlakken met andere wetten, zoals de Wsnp, Fraudewet, Participatiewet. Ook het onderwerp beschermingsbewind komt aan de orde
 • actualiteiten binnen het vakgebied schuldhulpverlening
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus:

 • Weet u op welke punten de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1-1-2021 is aangepast en hoe deze wijzigingen in de praktijk uitwerken
 • weet u wanneer u een beschikking schuldhulpverlening moet afgeven
 • bent u zich bewust van het snijvlak met andere relevante wetten, en weet wanneer u instrumenten uit deze wetten optimaal kunt inzetten
 • bent u op de hoogte van de actualiteiten en relevante rechtspraak binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening

mr. Patricia Eickmans – van der Poel

Patricia Eickmans-van der Poel is eindredacteur schuldhulpverlening bij Schulinck. Zij is onder andere eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en actualiteit van de kennisbank Grip op Schuldhulpverlening en de bijbehorende juridische helpdesk. Daarnaast schrijft zij artikelen, opiniestukken en annotaties. Juridische teksten bereikbaar en toegankelijk maken voor klanten is haar uitdaging.

Patricia verzorgt daarnaast verschillende opleidingen op het gebied van schuldhulpverlening. Ook ondersteunt zij gemeenten bij het ontwikkelen van hun beleid schuldhulpverlening.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.