Opleiding De menselijke maat in de Participatiewet

De menselijke maat in de Participatiewet

Utrecht

975,– per deelnemer excl. BTW

Logo ter indicatie van Cedeo erkenning

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met een klant-tevredenheid van 9,5.

Naar een uitvoering met respect voor de mens en de wet.

Tijdens deze themadag gaan we in op de mogelijkheden die de Participatiewet heeft om maatwerk te leveren.


Overzicht

Datum(s)
Docent(en) Stef Tils
Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Bestemd voor

Beleidsmedewerkers
Kwaliteitsmedewerkers
Senior consulenten

Opleiding De menselijke maat in de Participatiewet

Al enige tijd is ‘de menselijke maat’ een veelbesproken thema in de nationale politiek en ook in het gemeentelijk sociaal domein. De ‘boodschappenaffaire’ en de ‘kinderopvangtoeslagaffaire’ zijn (onder meer) aanjagers voor een discussie over de huidige invulling van de Participatiewet.

De Participatiewet wordt nu gekenmerkt als ‘hard’ en is er oog voor onevenredige consequenties voor de inwoner.

In de rechtspraak zien wij de ontwikkeling dat er steeds nadrukkelijker wordt getoetst aan de evenredigheid.

Tijdens deze themadag gaan we in op:

 • de mogelijkheden die de wet nu biedt om invulling te geven aan die menselijke maat
 • de ontwikkelingen in de rechtspraak
 • aandacht voor mogelijke risico’s zoals willekeur of misbruik van uitkeringen

Kortom, tijdens de opleiding De menselijke maat in de Participatiewet kijken we naar wat mag, wat moet, wat kan en naar wat gaat komen.

Inhoud

Onderwerpen die onder andere tijdens deze themadag aan de orde komen, zijn:

 • De bestaande (beleids)ruimte in de Participatiewet
 • Blik op de toekomst
 • Afwijken van beleid
 • Ruimte om te experimenteren in de uitvoering
 • Willekeur
 • Ontwikkelingen in de rechtspraak
 • Klantbejegening toen en nu
 • Onderzoek en opsporing
 • Terugvordering
 • Arbeids- en re-integratieverplichtingen

Programma

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma


Tijdens deze dag komen de volgende thema’s aan bod:

Ochtend:

 • De bestaande (beleids)ruimte in de Participatiewet;
  Welke (beleids)keuzes kan een gemeente nu al maken?
 • Blik op de toekomst;
  Welke wetswijzigingen kunnen we verwachten?
 • Afwijken van beleid;
  Wanneer kan of moet er worden afgeweken van gemeentelijk beleid.
 • Ruimte om te experimenteren in de uitvoering;
  Welke ruimte heeft een gemeente om, al dan niet, bij wijze van experiment bepaalde regels niet of anders toe te passen? En welke risicio’s loopt een gemeente daarbij?
 • Willekeur;
  Hoe voorkom je willekeur bij individuele oplossingen waarbij de gemeente de grenzen opzoekt of overgaat?
 • Ontwikkelingen in de rechtspraak;
  Steeds vaker wordt, doorgaans via een toets aan het evenredigheidbeginsel, in de rechtspraak rekening gehouden met de menselijke maat. Voorbeelden van deze uitspraken worden toegelicht.

Middag:

 • Klantbejegening toen en nu; 
  Hoe zien we de uitkeringsgerechtigde? Iedereen als een mogelijke fraudeur, of uitgaan van vertrouwen en als inwoner die we ondersteunen en vooruit helpen?
 • Onderzoek en opsporing;
  De Participatiewet geeft de gemeenten bevoegdheden om de rechtmatigheid van uitkeringen te onderzoeken. Die onderzoeken kunnen soms ingrijpend zijn, zoals bij een huisbezoek. Hoe moet of kun je hier mee omgaan.
 • Terugvordering;
  Wat betekent de menselijke maat bij intrekken, herzien, terugvorderen en invorderen?
 • Arbeids- en re-integratieverplichtingen;
  Welke ruimte is er voor maatwerk bij het opleggen en handhaven van de arbeids- en re-integratieverplichtingen.

Vanzelfsprekend is er tijdens deze dag veel ruimte om met elkaar te discussiëren over deze onderwerpen.
Wij zien deze training als een themadag, omdat deze dag een denkwijze overbrengt en wij met elkaar discussiëren over de huidige mogelijkheden.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. U kunt casussen tot 10 werkdagen voor cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Als het programma dit toelaat, komen de casussen aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Leerdoelen

Na het bijwonen van deze themadag:

 • Heeft de deelnemer inzicht in de bestaande beleidsruimte die de Participatiewet nu al biedt voor het leveren van maatwerk
 • Weet de deelnemer wat je ook los van de wet in de uitvoering kunt doen om te komen tot een menselijke uitvoering van de Participatiewet
 • Heeft de deelnemer kennis van begrippen ‘beoordelingsruimte’, ‘beleidsvrijheid’, ‘buitenwettelijk begunstigend beleid’ en hoe de rechter hier naar kijkt
 • Is de deelnemer op de hoogte van de ontwikkelingen in de rechtspraak, waar steeds meer een “andere wind waait”
 • Heeft de deelnemer inzicht in de grenzen van maatwerk en het verbod op willekeur
 • Is de deelnemer op de hoogte van de actuele en aangekondigde wetsvoorstellen

Docent(en)

Stef Tils

Drs. Stef Tils is uw docent. Hij is een expert en praktijkman in het Sociaal Domein. Sinds 1995 is hij werkzaam in de operationele uitvoering. Vanaf 2003 werkt hij als adviseur en docent. Op dit moment is hij onder meer werkzaam als juridisch adviseur bij gemeenten en vanuit die hoedanigheid nauw betrokken bij de Participatiewet.

Dankzij zijn praktijkervaring heeft hij een groot inlevingsvermogen. Hij spreekt de taal van de cursisten én van de klant. Zijn inzicht en kennis weet hij op een constructieve manier over te brengen, die ook nog eens beklijft.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 975,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Participatiewet? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Participatiewet.

Ervaringen en reviews van andere deelnemers

“De docent gaf hele goede toelichting op waarom de menselijke maat zo belangrijk is en je je vooral ook gesteund mag voelen dit te doen. Hij gaf bijvoorbeeld aan dat als minister bepaalde intentie geeft/opschrijft je hiermee aan de slag kan en moet.”

Opleiding De menselijke maat in de Participatiewet | dhr. Van Gerven | Gebiedsverbinder | Opleiding afgerond op 20-06-2023 | Beoordeling: 9

“Er wordt met veel voorbeelden uit de praktijk lesgegeven. Zeer leerzame en leuke manier van opleiden. Ga zo door!”

Incompany De menselijke maat in de Participatiewet | Mevr. K. Gabriel | Medewerker Invordering | Gemeente Beuningen | Afgerond 4-10-2023 | Beoordeling: 10

“Ik heb zicht gekregen op wat ‘De menselijke maat’ is en wat de ontwikkelingen zijn. De docent is gedreven, heeft veel kennis en kan die kennis goed overbrengen.”

Incompany De menselijke maat in de Participatiewet | Mevr. L. Vermeulen | Medewerker mediation, bezwaar en beroep | Werkplein Hart van West-Brabant | Afgerond 20-6-2023 | Beoordeling: 9

“Ik heb heel veel nieuwe dingen gehoord over de aankomende wetswijziging(en) en de docent wist heel goed de link te leggen met de praktijk. Uitleg was ook erg duidelijk. Top dus!”

Incompany De menselijke maat in de Participatiewet | Dhr. A. Vrolijk | Fraudepreventiemedewerker | Werkplein Hart van West-Brabant | Afgerond 20-6-2023 | Beoordeling: 9