Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor opvang van mensen met een psychosociale of psychiatrische achtergrond. Consulenten moeten een inschatting kunnen maken wie van hun burgers in staat is zelfstandig te wonen met begeleiding en wie dit niet redt zonder dat er continu hulp in de nabijheid is.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Marlies Groot Nibbelink
Bestemd voor
 • Consulenten Wmo
 • Indicatiestellers beschermd wonen
 • Toetsers/kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers

Hoe verhoudt beschermd wonen zich tot de Wlz?
Hoe zit de regelgeving in elkaar en wat zijn criteria en valkuilen?

Tijdens deze trainingsdag geven wij u naast het werkveld van beschermd wonen ook inzicht in toegangscriteria voor beschermd wonen: 24-uurs zorg voor mensen met een psychiatrisch ziektebeeld of psychosociale problemen, vertaald naar de praktijk.

De cursus is bedoeld voor personen voor wie het van belang is dat zij kennis hebben van Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor beschermd wonen en wanneer voor een Wlz-indicatie, dit was leerzame informatoe voor mij.

Opleiding Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang | Mevr. K. van Overdam | Opleiding afgerond op 3-3-2020 | Beoordeling: 9

De docent verteld duidelijk, houd goed overzicht over het programma en maakt dat je gewoon automatisch blijft luisteren de hele dag.

Opleiding Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang | Mevr. J. Bakker | Medewerkster Sociaal domein | Opleiding afgerond op 12-3-2019 | Beoordeling: 10

Fijne docente, met veel kennis vanuit haar eigen werkervaring. Ze heeft veel interactie met de cursisten en weet de inhoud op een leuke manier over te brengen.

Opleiding Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang | Mevr. M. Somsen | Senior Wmo Consulent | Opleiding afgerond op 12-3-2019 | Beoordeling: 10
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

De onderstaande onderwerpen komen tijdens deze dag aan bod:
 • Doelgroepen beschermd wonen/maatschappelijke opvang
 • Inzicht in het indicatieproces en criteria 
 • Afbakening met andere wetten: Wlz, Zvw, Jeugdwet en praktische routewijzers 
 • Mogelijkheden voor verzilvering en verschil. (ZIN, VPT, MPT)
 • PGB en Beschermd Wonen
 • Wijzigingen in de toekomst: deel GGZ->Wlz
 • Overgang 18-/18+: Wmo/verlengde Jeugdwet
 • Beschermd Wonen en Justitie
 • Regievoering
 • Casuïstiek/eigen inbreng
 • Voorbeelden geslaagde initiatieven
Tijdens deze trainingsdag staan wij stil bij het juridisch kader, maar richten wij ons vooral op de praktische invulling van dit onderwerp.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma toelaat dit, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na afloop van de cursus heeft u kennis op het gebied van;

 • toegangscriteria beschermd wonen/maatschappelijke opvang
 • processen in de uitvoering
 • afbakening met andere zorgdomeinen
 • uitzonderingen en valkuilen
 • kennis van het Landelijk Convenant

Marlies Groot Nibbelink

Uw docent is Marlies Groot Nibbelink
Zij is werkzaam als trainer binnen het Sociaal Domein en de Wlz, daarnaast casemanager letselschade en adviseur voor zorgaanbieders. Sinds 2000 bekend met Sociaal Domein en de vroegere AWBZ en sinds 2010 binnen de letselschade.
Zij heeft 18 jaar ervaring met indicatiestelling vanuit diverse zorgdomeinen en de daarbij behorende wetgeving met de vertaling daarvan naar de vaak weerbarstige praktijk.
Haar vrije tijd brengt zij graag door met gezin, vrienden en familie. Zij sport graag, doet aan theatersport en yoga en is binnen Rotary regelmatig bezig met organiseren van activiteiten voor goede doelen.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag