Deze 3-daagse cursus is voor de beginnende consulent en voor medewerkers die bijgeschoold moeten worden op de uitvoering van de Participatiewet met maximaal 6 maanden werkervaring op het gebied van de Participatiewet.

Niveau Basis
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)

Docent(en) Jan de Boer, Willy Heesen, Richard Ros
Bestemd voor
 • Beginnende consulenten die in een korte tijd moeten worden ingevoerd in de uitvoeringspraktijk van de Participatiewet
 • Medewerkers die nu generalistisch geschoold zijn maar graag meer willen weten van de uitvoering van de Participatiewet

Tijdens deze cursus wordt ook aandacht besteed aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de Participatiewet o.a. boete, taaleis etc.

Door de snel veranderende omgeving van de sociaal domein heeft de gemeente belang bij medewerkers die breed en flexibel ingezet kunnen worden.
Aan de hand van het boek ‘De bijstand in praktijk’ worden werksoorten die in de dagelijkse uitvoeringspraktijk veel voorkomen aan de hand van praktijksituaties behandeld. Door deze aanpak is het mogelijk de basis van de Participatiewet in drie dagen je eigen te maken.
Vanzelfsprekend kunt u tijdens deze training casuistiek uit uw dagelijkse praktijk inbrengen.

Na deze cursus kunt u met de opgedane kennis direct aan het werk met werkzaamheden die in de uitvoeringspraktijk vaak voorkomen.

Het onderwerp bijstand was interessant voornamelijk met casus. Boete en maatregel ver van bed doordat we boek niet hadden en geen idee wat er kwam. Beetje taaie stof op die manier. De kundigheid van kennis de docent was heel fijn.

Opleiding 3-daagse basiscursus Participatiewet | Mevr. J. Protzman | Opleiding afgerond op 18-6-2020 | Beoordeling: 8

Voor mij was heel veel nieuw. De praktische toepasbaarheid is goed! Het meest leerzaam waren de praktijkvoorbeelden door de trainer en in de reader.

Opleiding Basiscursus Participatiewet | Mevr. M. Machielse | Senior werk en inkomen | Opleiding afgerond op 31-10-2019 | Beoordeling: 9

Toepassing op precieze casussen, waardoor het toepasbaar wordt in de praktijk en waardoor je inzicht krijgt in uitzonderingsgevallen.

Opleiding Basiscursus Participatiewet | Dhr. M. v/d Bosch | Beleidsadviseur | Opleiding afgerond op 14-3-2019 | Beoordeling: 8

Erg leerzaam waren de besproken casussen en de inbreng van medecursisten.

Opleiding Basiscursus Participatiewet | Mevr. M. Schoone | Kwaliteitsmedewerker | Opleiding afgerond op 13-12-2018 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Na het volgen van deze training kunt u:
 • Begrippen herkennen en toepassen van begrippen uit de Participatiewet;
 • Beoordelen en afhandelen van eenvoudige aanvragen levensonderhoud (waaronder het op goede wijze invulling geven aan de poortwachtersfunctie)
 • Mutaties en beëindigingen afhandelen
 • Een situatie van een gezamenlijke huishouding toetsen;
 • De kostendelersnorm berekenen eenvoudige aanvragen bijzondere bijstand beoordelen;
 • Verplichtingen opleggen en deze handhaven;
 • Invulling geven aan werk naar vermogen, participatie en re-integratie (meedoen, leren en werken);
 • Terugvorderingsprocedures toepassen;
 • Uw burgers goed informeren.
Onderwerpen die behandeld worden:
Dag 1 - Ochtend
 • Inleiding Participatiewet
 • Begripsbepaling
 • Kring van rechthebbenden
Dag 1 - Middag
 • Aanvraag en verificatie
 • Vormen van bijstand
 • Algemene bijstand
Docent: Jan de Boer

Dag 2 - Ochtend
 • Bijzondere bijstand
 • Individuele inkomenstoeslag
Dag 2 - Middag
 • Arbeidsverplichtingen en overige verplichtingen
 • Handhaving
 • Sancties
Docent: Willy Heesen

Dag 3 - Ochtend
 • Inkomen en vermogen
 • Re-integratie en uitstroom
Dag 3 - Middag
 • Terugvordering en verhaal
 • Beschikking en rechtsbescherming
Docent: Richard Ros

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na deze cursus kunt u met de opgedane kennis direct aan het werk met werkzaamheden die in de uitvoeringspraktijk vaak voorkomen.
Na het volgen van de training kunt u:

 • Begrippen herkennen en kunnen toepassen van begrippen uit de Participatiewet
 • Eenvoudige aanvragen levensonderhoud beoordelen en afhandelen (waaronder het op goede wijze invulling geven aan de poortwachtersfunctie)
 • Mutaties afhandelen en beëindigingen
 • Eenvoudige aanvragen bijzondere bijstand beoordelen
 • Een situatie van een gezamenlijke huishouding toetsen
 • Van terugvorderingsprocedures toepassen
 • Terugvorderingsbepalingen toepassen
 • Invulling geven aan participatie en re-integratie (meedoen, leren en werken)
 • Verplichtingen opleggen en deze handhaven
 • Uw burgers informeren

Jan de Boer

Array

Willy Heesen

Willy Heesen is uw docent. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in het gemeentelijke sociale domein en met de bijstandswet. Hij werkt als jurist bij de gemeente Enschede en is vanaf 1995 tevens werkzaam als zelfstandig trainer/ docent op het gebied van de sociale zekerheid. Ook voor Schulinck verzorgt hij diverse trainingen waaronder de cursus Specialist PW, Bijzondere Bijstand en de basiscursus PW. Willy is verder een van de auteurs van het boek “De bijstand in praktijk”.

Als docent wordt Willy gewaardeerd om zijn inhoudelijke kennis, de wijze van presenteren en de kwaliteit om complexe materie helder te vertalen naar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Richard Ros

Richard Ros is wijkteammanager bij de gemeente Enschede. Hij heeft meer dan 25 jaar praktijkervaring, in verschillende functies, met de uitvoering van de bijstandswet en andere wetten binnen het sociale domein. Tevens is hij vanaf 1996 werkzaam als zelfstandig trainer/docent op het gebied van de bijstandswet en mede-auteur van het boek “De bijstand in praktijk”.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 1.499,- (excl. btw).
Dit bedrag is inclusief het boek De bijstand in de praktijk, hand-outs van de presentatie en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.