Opleiding vergunningvrij bouwen in de omg

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Utrecht

650,– per deelnemer excl. BTW

Logo ter indicatie van Cedeo erkenning

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met een klant-tevredenheid van 9,5.

In één dag wordt u bijgepraat over de nieuwe regels bij Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet en krijgt u praktische voorbeelden.


Overzicht

Datum(s)
Docent(en) Peter de Haan
Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Bestemd voor

ambtenaren bouw- en woningtoezicht 
beleidsmedewerkers Omgevingswet
VTH

Opleiding Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

De regels voor vergunningvrij bouwen zijn onder de Omgevingswet aanzienlijk veranderd. Deze veranderingen komen voort uit de ‘knip’ in de omgevingsvergunning voor bouwen en het stelsel van kwaliteitsborging. De wetgever knipt de omgevingsvergunning in twee delen: 

 • de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit 
 • de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit

Dit betekent dus ook dat een bouwplan omgevingsvergunningvrij kan zijn en/of bouwtechnisch vergunningvrij. Nu de regels voor vergunningvrij bouwen ingewikkelder zijn geworden, zal de burger vaker bij de gemeente een verklaring vragen dat het bouwplan daadwerkelijk vergunningvrij is. 

Inhoud

In deze opleiding krijgt u vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet uitgelegd met praktische voorbeelden. U krijgt bijvoorbeeld antwoord op de onderstaande vragen:

 • Mag de gemeente zelf de regels voor omgevingsplanvergunningvrij wijzigen?
 • Hoe zit het met bijbehorende bouwwerken, erf- en perceelsafscheidingen van 2 meter hoog en (gewoon onderhoud) bij monumenten?
 • Wat zijn de bouwwerken die onder kwaliteitsborging vallen (gevolgklasse 1)? 

De docent gaat daarbij ook in op hoe de gemeente zich praktisch kan voorbereiden op de ingevoerde en de nog komende wijzigingen. De discussies over hoe de nieuwe regels moeten worden uitgelegd komen aan de orde.

Ook interessant

De cursus Bouwen onder de Omgevingswet is wellicht ook interessant voor u. De cursus geeft uitleg over alles rondom vergunningverlening en handhaving voor bouwactiviteiten onder de Omgevingswet. 

Programma

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Tijdens de opleiding Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • bouwen onder de Omgevingswet
 • omgevingsplanvergunningvrij
 • bouwtechnisch vergunningvrij
 • relevante jurisprudentie bestaand recht
 • omvang gevolgklasse 1
 • conformiteitsverklaring
 • onverplichte vergunningaanvraag
 • leges

Tijdens deze cursus gebruiken wij veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

We nodigen cursisten uit om eigen casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Leerdoelen

Na afloop van de opleiding Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet:

 • weten de deelnemers welke bouwwerken vergunningvrij zijn en welke niet
 • kennen de deelnemers de gevolgen van het vergunningvrij zijn
 • leren zij mogelijkheden om zekerheid te bieden of een vergunning is vereist
 • kunnen zij gemeentelijk beleid opstellen hoe om te gaan met vragen van initiatiefnemers

Tijdens deze opleiding wordt op detailniveau aangegeven wanneer een omgevingsvergunning is vereist. Daarbij is ook aandacht voor een vergelijking met het geldende recht.

Docent(en)

Peter de Haan

mr. dr. ing. Peter de Haan

Mr. dr. ing. Peter de Haan is advocaat-partner bij PDH Advocatuur. Hij is de specialist voor vergunningverlening en handhaving bij bouwactiviteiten. Peter is op beide onderwerpen gepromoveerd, geeft veelvuldig cursussen en heeft meer dan 100 wetenschappelijke publicaties hierover geschreven. Bovendien heeft hij jarenlang gewerkt als jurist bij de bouwunit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die als hoogste bestuursrechter beslist over de vergunning- en handhavingszaken. Zo ook over vergunningvrij bouwen. Daarnaast heeft hij vanuit het Rijk bij het Informatiepunt Omgevingswet de nieuwe bouwregelgeving uitgelegd. Ook heeft Peter als ingenieur inzicht in de technische aspecten van de bouw.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.

Meer omgevingsrecht opleidingen?

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de het omgevingsrecht? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.

Ervaringen en reviews van andere deelnemers 

“Een goede en inhoudelijke training. De docent heeft de cursusstof rustig en uitgebreid uitgelegd met veel enthousiasme en praktijkvoorbeelden.”

Opleiding Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet| Dhr. S. Messbah| Front office vergunningen| OWO-gemeenten| Opleiding gevolgd 10op 26 maart 2024| Beoordeling: op

“De praktische voorbeelden en brede kennis van de docent”

Opleiding Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet| Dhr. H. Twijnstra| OWO-gemeenten| Vergunningverlener| Cursus afgerond op: 14 februari 2024| Beoordeling: 8

“De cursus geeft inzicht in de context rond de regels voor vergunningvrij bouwen onder de Ow. De docent weet hier erg veel over te vertellen. Het was een prima informatieve cursus van een zeer goed geïnformeerde docent.”

Opleiding Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet | Dhr. R. Verkoulen | Adviseur VTH | Servicecentrum MER-OD | Opleiding gevolgd op: 13 september 2022 | Beoordeling : 9