In deze ééndaagse opleiding worden de 10 belangrijkste wijzigingen onder de Omgevingswet voor de gemeentejurist theoretisch en praktisch uitgelegd.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Meta Smit
Bestemd voor
 • Juristen VTH
 • Juristen bezwaar een beroep
 • Vergunningverleners
 • Toezichthouders
 • Handhavers

Opleiding Omgevingswet: de belangrijkste wijzigingen

Eindelijk is het zo ver. Op dinsdag 14 maart 2023 stemde de Eerste Kamer in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De inwerkingtreding van de Omgevingswet brengt de nodige wijzigingen met zich mee. De hoogste tijd dus om u hier als (gemeente)jurist op voor te bereiden en er mee te oefenen:

 • Hoe pak je het aan als je na 1 januari 2024 een aanvraag krijgt voor een dakkapel, erfafscheiding of het wijzigen van een bestemming/functie?
 • Wat doe je bij een verzoek om handhaving?
 • Wat wordt er eigenlijk bedoeld met de bruidsschat of de knip in de omgevingsvergunning voor bouwen?
 • Waar staan alle nieuwe afkortingen voor en waar kan je alles vinden?

Al deze vragen komen tijdens de opleiding aan bod. We praten je bij over de belangrijkste wijzigingen na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarbij zal je in groepjes oefenen met een praktijkcasus op gebied van bouwen en handhaven.

Doelgroep van de cursus

Deze opleiding richt zich primair op de gemeentejurist bij VTH afdeling en jurist bezwaar en beroep. Daarnaast is de opleiding ‘Omgevingswet: de belangrijkste wijzigingen’ ook interessant voor een ieder die zich na 1 januari 2024 bezighoudt met vergunningverlening, toezicht en/of handhaving op het gebied van bouwen en lichte milieubelastende activiteiten (denk aan de horeca).

Meer Omgevingswet opleidingen?

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze al onze opleidingen Omgevingswet.

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee. 

09:30 uur

Aanvang programma 

 

Ochtend: theorie

 • Quiz, de tien belangrijkste wijzigingen.
 • Er wordt ingegaan op:
  • Vernieuwde stelsel (1 wet, 4 AMvB’s en 1 regeling)  
  • Knip omgevingsvergunning voor bouwen
  • Vergunningvrij bouwen
  • Van inrichting naar milieubelastende activiteit 
  • Bruidsschat
  • Overgangsrecht 

Middag: praktijk

 • Aan de slag met casus over bouwen en handhaven
 • Bespreken van de casus.

We nodigen cursisten uit om eigen casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com

 

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma.

Na afloop van de opleiding:

 • bent u op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt.
 • bent u op de hoogte van nieuwe terminologie.
 • weet u wanneer sprake is van omgevingsplanactiviteit en/of activiteit voor bouwen.
 • kunt u artikelen over (vergunningvrij) bouwen vinden.
 • kunt u de wettelijke grondslag voor handhaven vinden.
 • weet u wat de bruidsschat is.
 • weet u waar de geluidseis voor horeca te vinden is.
 • kunt u een eenvoudige casus over bouwen en handhaven beantwoorden op grond van de nieuwe artikelen.
metal smit aangepast

Meta Smit

Mr. M.H. Smit kent het bestuursrecht als geen ander. Zij heeft de Grotius opleiding Algemeen bestuursrecht in 2016 afgerond en recent de Grotius opleiding Omgevingsrecht. Zij beschikt hierdoor over actuele en diepgaande kennis van het bestuursrecht en in het bijzonder van het handhavingsrecht. Meta was vanaf 2009 als docent bestuursrecht werkzaam voor de Hogeschool Utrecht. Doceren combineert Meta met het werken in de praktijk, wat voor haar de ideale combinatie is. Zij is werkzaam geweest voor grote rechtsbijstandsverzekeraars waarbij zij cliënten in handhavingszaken bijstond tot aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Momenteel is Meta werkzaam voor de gemeente Utrecht als seniorjurist VTH. Meta is betrokken bij zowel handhavingszaken als vergunningverlening. Daarnaast organiseert Meta het inhoudelijke vakgroep overleg om zo de kennis van het handhavingsrecht op peil te houden. Tevens stoomt zij  haar collega’s klaar voor de Omgevingswet. Interactief en op speelse wijze doceren is kenmerkend voor haar. De dag start dan ook met een Opfris Quiz en sluit af met een doorkijk naar de Omgevingswet!    

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag