De Omgevingswet heeft als verbeterdoel versnelling van de procedures rondom vergunningverlening. Na deze eendaagse opleiding weet u hoe u dit proces soepel, gestructureerd en correct kunt laten verlopen, rekening houdend met de verschillende belangen.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Herbert Korbee
Bestemd voor
 • Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, erfgoed, natuur, milieu, etc.
 • Juridisch medewerkers ruimtelijke ordening
 • Juridisch medewerkers Wabo en bijzondere wetten
 • Vergunningverleners/casemanagers Wabo en bijzondere wetten
 • Vergunningverleners/casemanagers omgevingsdiensten
 • Klantadviseurs

Vergunningverlening onder de Omgevingswet: procedures worden verkort!

Een vergunningverleningsproces start bij een initiatief en eindigt met vergunningverlening en realisatie. Dit proces kan gepaard gaan met tegengestelde belangen, stroperigheid en onvolledige informatie. De Omgevingswet verkort veel vergunningverlening procedures ten opzichte van het oude recht. Vragen die hierbij gesteld worden, zijn: 

 • Hoe zorgt u er als vergunningverlener gemeente en omgevingsregisseur voor dat de rollen en bevoegdheden voor iedereen duidelijk zijn en het proces ‘soepel’, gestructureerd en correct verloopt?
 • Hoe houdt u in de regie rekening met de verschillende belangen?
 • Hoe maakt u optimaal gebruik van de juiste juridische instrumenten?                                                                                     

Inhoud opleiding De vergunningverlener als omgevingsregisseur

Tijdens deze opleiding over vergunningverlening onder de Omgevingswet kijken we hoe de belangen inzichtelijk worden via een actorenanalyse. De veranderende rollen van vergunningverlener bij overheden en omgevingsdiensten worden duidelijk aan de hand van het voorbeeld ‘Omgevingstafel’. Hierbij kijken we naar de ketensamenwerking en participatie in het vergunningverleningsproces. 

Uiteraard bespreken we ook relevante recente ontwikkelingen voor uw dagelijkse praktijk en behandelen wij tal van praktijkvoorbeelden.

Meer Omgevingswet opleidingen

Is de opleiding De vergunningverlener als omgevingsregisseur niet helemaal wat u zoekt? Wellicht is een van onze andere opleidingen over de Omgevingswet iets voor u. Kijk hiervoor op de website bij al onze  opleidingen Omgevingswet.     

 

 

De incompany training was afgestemd op de gemeente Hollands Kroon en gaf goede handvatten om direct aan de slag te gaan.

Opleiding De vergunningverlener als omgevingsregisseur | mevr. van der Veldt – Tesselaar | programmamanager Omgevingswet, Gemeente Hollands Kroon | Opleiding afgerond op: 9-11-2021 | Beoordeling: 9

De cursus gaf een duidelijke inkijk in de belangrijkste gevolgen van de Omgevingswet voor de vergunningverlening en wat hiervoor binnen de gemeente moet worden voorbereid. De docent heeft tijdens de cursus voor bewustwording gezorgd bij de deelnemers en inzicht gegeven in welke competenties medewerkers binnen de vergunningenketen straks nodig hebben. De cursus was heel goed voorbereid op onze gemeente waarbij door ons aangedragen casussen werden gebruikt.

De vergunningverlener als omgevingsregisseur | Dhr. W. Oude Lohuis | Adviseur implementatie Omgevingswet VTH, gemeente Zaanstad

In één zin: een training met een WOW-effect door een goed samenspel tussen Schulinck en ons. Schulinck doet bij deze training een goede uitvraag. Het is een maatwerk programma geworden, onderdelen toegevoegd uit andere trainingen, waardoor het goed aansloot bij onze behoefte. Uit alles blijkt dat de wil er is om goed aan te sluiten bij wat er echt in de organisatie speelt en leeft (proactieve houding van de trainer). Goede en prettige samenwerking en tussentijdse evaluaties waardoor training op een hoger level kwam. Een training zoals je graag elke training het liefst ziet die je als organisatie aanbiedt!

De vergunningverlener als omgevingsregisseur | Ted van Kralingen, projectleider en Judith Slagter, experimentencoach Omgevingswet | Gemeente Hoeksche Waard
09:00 uur

Onvangst met koffie en thee

09:30 uur

Programma

Op deze dag staan de onderstaande vragen centraal:

 • Hoe optimaliseer je de fase voorafgaande aan een aanvraag Omgevingsvergunning?
 • Wat is een goed verlopen vergunningsverleningsproces?
 • Welke rollen, bevoegdheden en belangen spelen er in het vergunningsverleningsproces van initiatief tot realisatie?
 • Welke rol wil ik als vergunningverlener?

 
Ochtend
In de ochtend zal centraal staan:

 • Het vergunningsverleningsproces onder de Omgevingswet. Wat verandert er allemaal?
 • De rollen, bevoegdheden en belangen in het vergunningsverleningsproces van initiatief tot realisatie.
 • Welke keuze maak ik uit de juridische instrumenten in mijn ‘gereedschapskist’?

 
Middag
In de middag wordt op een interactieve wijze inzichtelijk gemaakt hoe de rollen in de keten van initiatief tot vergunningverlening veranderen. Hierbij wordt gekeken naar de ketensamenwerking en participatie in het vergunningsverleningsproces. De cursist kan de consequenties voor de dagelijkse  praktijk ervaren, bijvoorbeeld met betrekking tot:

 • Welke belangen en belanghebbenden zijn er?
 • Welke rol wilt u als vergunningverlener?
 • Welk juridisch instrumentarium heb ik in mijn ‘gereedschapskist’?

Vanzelfsprekend nemen we ook relevante recente ontwikkelingen door voor uw dagelijkse praktijk en behandelen wij tal van praktijkvoorbeelden.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Tijdens deze cursus:

 • krijgt u inzicht in de rollen, bevoegdheden en belangen in het vergunningsverleningsproces; van initiatief tot realisatie
 • heeft u inzicht in de belangen en belanghebbenden in het vergunningsverleningsproces
 • kunt u de juridische gereedschapskist van de Omgevingswet overzien en inzetten
Herbert Korbee

Herbert Korbee

Herbert Korbee is psycholoog en jurist en al ruim 25 jaar vanuit zijn bureau Korbee & Hovelynck nauw betrokken bij uiteenlopende projecten in de fysieke leefomgeving. De laatste 7 jaar is Herbert in verschillende rollen bezig met de Omgevingswet, waaronder projectleider omgevingsplan bij de gemeente Bernheze.

Door de combinatie van ervaring en opleidingen heeft Herbert een brede kijk op vraagstukken en heeft hij niet alleen juridische kennis van de Omgevingswet maar nadrukkelijk ook oog voor de menskant. Die combinatie zie je terug in de manier waarop hij trainingen over de Omgevingswet geeft. Zijn betrokkenheid bij gemeentelijke en landelijke ontwikkelingen zorgt voor actuele kennis over de Omgevingswet.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.