Niet iedereen wil een saneringskrediet. Waarom niet? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld vanwege de bijbehorende BKR-notering die na het afbetalen nog jaren zichtbaar blijft. Of omdat iemand vanwege zijn geloof geen lening met rente mag afsluiten. Daarom is het belangrijk om voor het oplossen van schulden de keuze altijd bij de cliënt te laten: wil hij een saneringskrediet of een schuldregeling om zijn schulden op te lossen?

Bij een saneringskrediet sluit je een lening af bij de kredietbank. Met die lening koop je de schulden af. De kredietbank rekent rente voor deze lening. De rente die de kredietbank hiervoor mag rekenen is momenteel maximaal 14%. Per 1 januari 2024 wordt dat verhoogd naar 15%.

Rente blokkeert voor sommigen een saneringskrediet

Omdat er rente wordt gerekend, is een saneringskrediet voor sommige mensen geen optie. Zo is bijvoorbeeld volgens de islam rente haram (verboden). Dit ongeacht de hoogte van de rente, want het verbod geldt zowel voor woekerrente als voor gewone rente. Ook maakt het niet uit of je de rente ontvangt of betaalt: voor beide geldt een islamitisch verbod.

Schuldregeling is een alternatief voor saneringskrediet

Gelukkig is een saneringskrediet niet de enige optie om schulden op te lossen. Dus iemand die liever geen lening afsluit, heeft nog een andere optie. Namelijk een gewone schuldregeling.

In het ene dossier is een saneringskrediet een betere oplossing. Maar in het andere dossier is een schuldregeling beter. Beide hebben voor- en nadelen. Daarom is het goed om te zien dat het saneringskrediet in steeds meer gemeenten beschikbaar komt voor cliënten die dat willen. Zodat per dossier de keuze kan worden gemaakt wat het beste past.

Een saneringskrediet kan nooit de enige optie zijn die je iemand biedt

Hulpaanbod op maat

Om succesvolle schuldhulpverlening te kunnen bieden, is het belangrijk om een hulpaanbod op maat te maken, waarbij je onder andere rekening houdt met culturele verschillen. Dit blijkt ook uit het verbeterplan wat minister Schouten twee weken geleden naar de Tweede Kamer stuurde. Met dit verbeterplan moet de kwaliteit van de schuldhulpverlening per gemeente gewaarborgd worden.

Het verbeterplan is gemaakt door het ministerie van SZW samen met de VNG, NVVK en Divosa. Onderdeel van dit verbeterplan is: “Het hulpaanbod [bij schuldhulpverlening] is toegespitst op specifieke groepen met problematische schulden (bijv. […] andere culturele achtergrond), zodat op maat op bepaalde kenmerken wordt ingespeeld.”

Geef je cliënt de keuze: saneringskrediet of schuldregeling

Succesvolle schuldhulpverlening begint dus met een hulpaanbod op maat. Als schuldhulpverlener kan je de keuze niet voor je cliënt maken. Want je mag iemand natuurlijk nooit verplichten om een lening af te sluiten, dat moet iemand in vrijheid wel of niet kunnen doen. Bespreek dus samen met je cliënt de voor- en nadelen. Zowel van een saneringskrediet als van een schuldregeling. Zo ben je als schuldhulpverlener open en transparant naar je cliënt.

Ook de kredietbank heeft als leningverstrekker een informatieplicht naar de cliënt. De kredietverstrekker moet namelijk geruime tijd voor het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk vereiste informatie verstrekken aan degene die het krediet af wil sluiten. Zodat de cliënt kan kiezen of hij de lening wel of niet wil afsluiten.

Zodra je cliënt alle informatie heeft, kan hij zelf de keuze maken of hij nog voor de gewone schuldregeling gaat, of liever een saneringskrediet wil.

Conclusie

Ik ben blij dat het saneringskrediet beschikbaar komt in steeds meer gemeenten. Zodat je als inwoner steeds minder vaak wordt uitgesloten voor het afsluiten van een saneringskrediet vanwege je postcode. Hopelijk kunnen inwoners uit alle gemeenten in de toekomst voortaan kiezen voor een saneringskrediet of toch liever voor een schuldregeling. Dus laten we hopen dat snel beide opties mogelijk zijn bij alle gemeenten!

 

Meer weten? 

Wilt u als gemeente op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van schuldhulp? Neem dan een abonnement op onze Kennisbank Schulinck Schuldhulpverlening.