Vanaf 1 januari 2021 moet het plan van aanpak onderdeel uitmaken van de toelatingsbeschikking bij schuldhulpverlening. Wat zijn de wettelijke vereisten hieraan? En hoe zorg je ervoor dat het zo goed mogelijk aansluit bij je cliënt? In dit artikel geef ik een aantal handvatten om een goed plan van aanpak op te stellen. Daarmee vergroot je de kans op een succesvolle oplossing voor de schulden van je cliënt.

Wettelijke vereisten

De wet stelt maar één eis aan het plan van aanpak: de beslagvrije voet moet in acht worden genomen (art. 4a lid 5 Wgs). Om deze te berekenen heb je als schuldhulpverlener twee mogelijkheden. Je kan de burgertool gebruiken via bereken.uwbeslagvrijevoet.nl. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de vtlb-calculator van Bureau Wsnp te gebruiken. De beslagvrije voet is onderdeel van het vrij te laten bedrag en staat daarom ook vermeld in de berekening met de calculator. Volgens de planning van Bureau Wsnp komt de Vtlb-calculator 2021 (op basis van de nieuwe beslagvrije voet) deze week nog uit.

Daarnaast moet je als schuldhulpverlener inzicht geven in het aantal weken tussen het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld en het bereiken van het resultaat (doorlooptijd; art. 4 lid 3 Wgs). Er is niet bepaald hoe en waarin je dit precies moet doen. Maar de logische keuze is om dit op te nemen het plan van aanpak. Dan vertel je niet alleen wat je gaat doen, maar ook hoe lang dit gaat duren.

Maak het concreet

Schrijf in je plan van aanpak welke rol je cliënt heeft om tot een succesvolle oplossing voor zijn schulden te komen. Wat dat precies inhoudt voor de cliënt. Volsta dus niet met een standaard omschrijving, maar geef aan wat je nu precies van de cliënt verwacht door het SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) te maken. Verwacht je van cliënt dat hij gaat solliciteren? Omschrijf dan hoeveel sollicitaties hij moet doen in welke tijdsperiode, op welke manier (bijvoorbeeld schriftelijk, telefonisch of langsgaan bij uitzendbureaus) en hoe hij kan aantonen dat hij hieraan voldoet. Is het nog nodig dat cliënt bepaalde gegevens aanlevert? Maak dan een lijstje welke gegevens hij moet aanleveren en voor wanneer hij dat moet doen.

Snel een passend plan van aanpak

Focus op nu

Schulden zorgen voor langdurige stress. Dit zorgt ervoor dat de cliënt bij de dag gaat leven. De grote afstand tussen de huidige situatie en de gewenste situatie op lange termijn, wordt daarmee te groot om te overzien. Om goed aan te sluiten bij de cliënt, houd je in het plan van aanpak dus de focus op nu. Dat betekent dat je als schuldhulpverlener bij het maken van een eerste plan van aanpak ook niet alle gegevens van je cliënt nodig hebt om te beoordelen hoe een uiteindelijk schuldsaneringstraject in de toekomst ingericht zou moeten worden, zoals alle schuldbewijzen.

Kan je op dit moment nog niet beginnen met schuldregelen omdat je cliënt nog niet stabiel is? Zet in het plan van aanpak dan dat je begint met de stabilisatie en omschrijf deze fase. Dat is wat je nu gaat doen. Je hoeft in het plan van aanpak nog niet uitgebreid toe te lichten hoe je in de toekomst mogelijk gaat schuldregelen. Dat is tenslotte pas iets voor later. Wel kan je alvast kort aangeven wat de mogelijkheden voor later zijn, om zo een stip op de horizon te houden voor de toekomst. Zodra de stabilisatie succesvol is afgerond, breid je het eerdere plan van aanpak uit met de uitwerking van de volgende stap.

Bespreek het

Na afronding van het plan van aanpak, nodig je de cliënt uit. Samen bespreek je het plan van aanpak en kijk je of het de cliënt gaat lukken om de benodigde acties uit te voeren. Lukt dat niet? Kijk dan samen wat er wel mogelijk is om de benodigde acties te realiseren, zoals een doorverwijzing naar aanvullende hulpverlening.

Spreek ook af wanneer en hoe er een evaluatie plaatsvindt. Door regelmatig samen met de cliënt te evalueren, houd je hem betrokken bij het traject, kan je nog bijsturen en eventuele extra hulp inschakelen wanneer nodig.

Conclusie

Hou het plan van aanpak simpel, concreet en bij het nu. Zo heb je snel een passend plan van aanpak dat aansluit bij je cliënt. Vergeet daarbij niet om de beslagvrije voet in acht te nemen en geef inzicht in de te verwachten tijdlijn. Bespreek het plan van aanpak vervolgens met de cliënt om te kijken of het haalbaar is en zo nee, wat cliënt nog nodig heeft om het wel haalbaar te maken. Zo maak je met het plan van aanpak de kans op een succesvolle oplossing voor de schulden van je cliënt zo groot mogelijk.