Wetgever, bezint eer gij begint!

14 augustus 2019

Het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe Wet inburgering staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Maar liefst 63 reacties op de internetconsultatie …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer

‘Financiële kracht’ speelt een rol bij ‘eigen kracht’

7 augustus 2019

Ruim een maand geleden schreef ik een opinie naar aanleiding van de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam over eigen kracht …

Jeugd

Lees meer

On the move met loonkostensubsidie

31 juli 2019

Op onze juridische helpdesk krijgen we vaak de vraag welk college verantwoordelijk is voor de verstrekking van loonkostensubsidie. Waar in …

Participatiewet

Lees meer

Van beschermd wonen naar een beschermd thuis

24 juli 2019

In 2015 bracht de commissie Toekomst beschermd wonen in opdracht van de VNG een advies uit. Dit advies draagt de …

Wmo

Lees meer

‘Stage’ als overgang van onderwijs naar dagbesteding

17 juli 2019

Kan een stage een vorm van jeugdhulp zijn die uit de Jeugdwet vergoed moet worden? Dit is een vraag die …

Jeugd

Lees meer

Dwangakkoord en fraudevordering

10 juli 2019

Een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam deed in de afgelopen weken veel stof opwaaien. Via een dwangakkoord werd de …

Schuldhulpverlening

Lees meer

De verjaring en stuiting van in te vorderen bijstand

3 juli 2019

Het college mag ten onrechte betaalde bijstand terugvorderen. Vanaf het moment dat het terugvorderingsbesluit is genomen, kan het verschuldigde bedrag …

Participatiewet

Lees meer

Schuldhulpverlening in beweging

26 juni 2019

Onlangs werd de Tweede Kamer door staatssecretaris Van Ark (SZW) geïnformeerd over de voortgang van het Actieplan brede schuldenaanpak. Het …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Geen jeugdhulp bij voldoende inkomen?

19 juni 2019

Sinds de invoering van de Jeugdwet wordt er gediscussieerd over de reikwijdte van het beginsel van ‘eigen kracht’. Is er …

Jeugd

Lees meer

Afschaffen ouderenregeling bijstandsregeling zelfstandigen

12 juni 2019

De regering wil met ingang van 1 januari 2020 het Besluit bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz 2004) vereenvoudigen. Onderdeel van de …

Participatiewet

Lees meer

Het toekennen van een resultaat binnen de Wmo en de Jeugdwet

5 juni 2019

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) maakte in oktober 2018 korte metten met de ‘zuivere’ resultaatgerichte indicering voor hulp bij …

Wmo

Lees meer

Wetsvoorstel “Breed offensief”

22 mei 2019

Onlangs is het wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet in verband met het verbeteren van de regeling …

Participatiewet

Lees meer