Op 1 november jl. kwam de Autoriteit Consument & Markt (ACM) met nieuws over de lancering van een toolkit. Die maakt het (schuld)hulpverleners makkelijker om namens hun cliënten in actie te komen tegen oneerlijke incassopraktijken. Incassobureaus en ondernemers die zelf incasseren houden zich, zo is gebleken, niet altijd aan de Wet incassokosten en de Wet oneerlijke handelspraktijken. Soms zijn de incassokosten te hoog of is de vordering onterecht. Soms zijn incassobrieven onduidelijk of gaan dreigementen te ver.

Het gebruik van die toolkit (in de stabilisatiefase) verdient volop aanbeveling. Een fantastisch initiatief van de ACM! Als de toolkit – in het bijzonder de meldknop oneerlijke incassopraktijken – optimaal wordt gebruikt, kan de ACM beter optreden tegen oneerlijke handelspraktijken.

Daarnaast bieden met name de voorbeeldbrieven die de ACM ter beschikking stelt, (schuld)hulpverleners goede ondersteuning om schulden als gevolg van oneerlijke incassopraktijken op relatief eenvoudige wijze aan te (laten) vechten. Ik noem ‘Ik heb geen overeenkomst met u’, maar ook ‘De overeenkomst is ongeldig vanwege misleidende straatverkoop’ en ‘De overeenkomst is ongeldig vanwege dwaling’. Zo kunnen schuldhulpverleners notoire onruststokers een halt toeroepen en schulden die in wezen geen schulden zijn van de schuldenlijst strepen.

Wanneer (schuld)hulpverleners schulden als gevolg van oneerlijke incassopraktijken voortaan onderuit halen met dit soort brieven, dan is dat geen gewone schuldhulpverlening. Nee, ik noem dat schuldhulpverlening Deluxe – nét dat stapje extra.

Maar waarom zouden schuldhulpverleners niet nóg een stapje zetten en kiezen voor schuldhulpverlening Excellence? Bij schuldhulpverlening Deluxe gaat het alleen om het aanvechten van schulden als gevolg van oneerlijke incassopraktijken. Bij schuldhulpverlening Excellence vernietigt de (schuld)hulpverlener (namens de cliënt) élk contract dat tot stand is gekomen onder invloed van bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden (alle drie geregeld in artikel 3:44 BW) of dwaling (artikel 6:228 BW). Ook bij handelingsonbekwaamheid (artikel 3:32 lid 2 BW) of een andere wettelijke vernietigingsgrond onderneemt de (schuld)hulpverlener actie. Verder onderzoekt hij of een vordering verjaard is of dat er een andere reden is om de schuld niet meer te hoeven betalen. Dát is schuldhulpverlening Excellence: in de stabilisatiefase alle schulden wegstrepen die weggestreept kunnen worden. Met als bijkomend voordeel: een schuldregeling met minder schuldeisers.

 

 

Dát is schuldhulpverlening Excellence: in de stabilisatiefase alle schulden wegstrepen die weggestreept kunnen worden.