De Tweede Kamer stemde op 1 december jl. niet alleen over moties inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet, maar ook over of circusolifant Buba in Nederland mag blijven. Ieder weldenkend mens zou verwachten dat een stemming over de inwerkingtreding van de grootste wetswijziging in een eeuw tijd het landelijke nieuws en journaals haalt en een stemming over een circusolifant niet. De werkelijkheid is vreemder dan fictie. Na veel aandacht voor Buba in de avondprogramma’s is de volgende dag op de website van NOS te lezen dat dierenrechtenorganisaties naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten dat Buba mag blijven. Rond de Omgevingswet blijft het akelig stil.

Buba de circusolifant mag dan meer tot de verbeelding spreken dan de omgevingswet, die wet is weldegelijk relevant nieuws. De wetswijziging regelt, met onderliggende regelgeving die meer dan 6.000 artikelen beslaat, onze gehele fysieke leefomgeving. We krijgen er allemaal mee te maken.

Het debat en de moties

Het debat in de Tweede Kamer over de Omgevingswet op 25 november jl. gaf al enigszins het idee dat ook de kamer de Omgevingswet niet zo belangrijk vindt. Een deel van de politieke partijen is niet aanwezig, een enkele politicus komt na de pauze niet meer terug wegens ‘drukte’. 50PLUS vraagt minister Ollongren wat zij kan betekenen voor de ouderen die niet zo handig zijn met de computer. Niet vreemd dat 50PLUS medeondertekenaar is van een motie dat de Omgevingswet niet in werking treedt voordat ICT werkt en vervolgens ook om die reden tegen inwerkingtreding stemt.

De VVD en het CDA dienen tijdens het debat een motie in met het verzoek dat de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt. Zij verwoorden dit in de motie als volgt:

  • “(…) overwegende dat de definitieve vaststelling van de inwerkingtredingsdatum de medeoverheden duidelijkheid geeft bij de laatste voorbereidingen van het nieuwe omgevingsstelsel;
  • van mening dat de tijd die resteert tot 1 januari 2022 voor de medeoverheden voldoende moet zijn voor het afronden van de implementatie van het nieuwe stelsel;
  • verzoekt de regering de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving definitief te bepalen op 1 januari 2022 en het slot-Koninklijk Besluit met daarin opgenomen de vermelding van die datum zo snel als mogelijk, doch uiterlijk in december 2020, bij beide Kamers der Staten-Generaal voor te hangen”.

De linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA dienen samen met 50PLUS een motie in die exact het tegenovergestelde probeert te bereiken, namelijk verder uitstel:

  • “constaterende dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) nog niet gereed is en het BIT in zijn recente rapport kritisch is over een tijdige en succesvolle invoering van het DSO;
  • van mening dat de Kamer pas haar definitieve oordeel over de invoering kan geven wanneer duidelijk is of het DSO – een cruciaal onderdeel van het nieuwe stelsel – werkt en alle rapporten met de Kamer zijn gedeeld;
  • verzoekt de regering, het definitieve besluit over de invoering van de Omgevingswet pas aan de Kamer voor te leggen als het DSO werkt”.

Waar GroenLinks principiële bezwaren heeft tegen de Omgevingswet, lijkt de PvdA met name moeite te hebben met een snelle inwerkingtreding. Niet voor niets stemde de PvdA wel vóór de wet.

De stemming

Na een lijst ‘belangrijke’ moties – Buba was niet het enige onderwerp op de agenda – werden als agendapunt 12 de moties inzake inwerkingtreding van de Omgevingswet naar voren gebracht ter stemming.

Alle coalitiepartijen en Denk, SGP en FvD stemden vóór de motie die wil bewerkstelligen dat de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt. Daarmee werd deze motie aangenomen. Dat FvD voor stemde is relevant, omdat deze partij op dit moment de grootste is in de Eerste Kamer.

Oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA, 50PLUS, PVV en PvdD stemden voor uitstel. De motie van de oppositie werd verworpen. Ondanks zijn stem tegen snelle inwerkingtreding van de Omgevingswet was PVV-leider Geert Wilders toch in zijn nopjes. Dat Buba mag blijven, noemde hij “het beste nieuws van de dag“.

Geen uitstel van voorbereidingen

Onder druk wordt alles vloeibaar. Verder uitstel van de Omgevingswet zou de urgentie voor verdere voorbereidingen weghalen. Bovendien zou uitblijven van voorbereidingen niet moeten worden beloond. Ongeacht hoe vaak de Omgevingswet wordt uitgesteld, er zullen altijd partijen zijn die zich onvoldoende voorbereiden. Het zou een goede zaak zijn als de definitieve inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet spoedig wordt vastgelegd. En natuurlijk ook dat circusolifant Buba snel weet waar zij aan toe is…

Meer weten over de Omgevingswet?

Schulinck Opleidingen organiseert verschillende opleidingen op het vlak van Omgevingswet en omgevingsrecht. Bekijk hier ons volledige opleidingsaanbod of neem contact op met Joyce Teurlincx voor een incompany opleiding op maat.