De onderwijsroute, ofwel: het taalschakeltraject, is een van de drie leerroutes onder de nieuwe Wet inburgering 2021. De internationale schakelklas (ISK), ook wel ‘eerste opvang anderstaligen’ genoemd, is een aparte klas voor anderstaligen. De entreeopleiding in het MBO is er voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Het taalschakeltraject kan worden gecombineerd met de ISK of met de entreeopleiding. Maar dat geldt alleen voor vreemdelingen van 18 jaar of ouder en niet voor vreemdelingen van 16 tot 18 jaar. Voorwaarde daarbij is wel dat die 18-plussers inburgeringsplichtig zijn. Bij het volgen van de entreeopleiding en de ISK is dat doorgaans het geval.

De onderwijsroute is een van de drie leerroutes onder de nieuwe Wet inburgering 2021. We duiden die route aan met ‘het taalschakeltraject’. Dit traject is gericht op het behalen van een Nederlands schooldiploma. Een Nederlands schooldiploma betekent een goede startpositie op de arbeidsmarkt. De andere twee leerroutes zijn de B1-route en de zelfredzaamheidsroute (Z-route).

Het taalschakeltraject kan meestal worden gecombineerd met de internationale schakelklas (ISK) of de entreeopleiding. Meestal, want alleen inburgeringsplichtigen kunnen het taalschakeltraject volgen. Dit uitgangspunt is cruciaal voor de antwoorden op de vragen van deze opinie. In hoeverre kan het taalschakeltraject worden gecombineerd met de ISK? In hoeverre kan het taalschakeltraject worden gecombineerd met de entreeopleiding?

Combinatie taalschakeltraject en internationale schakelklas (ISK)

We noemen de internationale schakelklas (ISK) ook wel ‘eerste opvang anderstaligen’. Het is een aparte klas voor anderstaligen. In de internationale schakelklas worden zij, doorgaans 2 jaar lang, voorbereid op het Nederlandstalige onderwijs. De Stichting LOWAN heeft aardige voorlichtingsfilmpjes over de ISK gemaakt. De internationale schakelklas levert als zodanig geen startkwalificatie op. Een opleiding die in de praktijk vaak op de ISK volgt, is de entreeopleiding.

ISK-leerlingen tussen de 16 en 18 jaar

ISK-leerlingen tussen de 16 en 18 jaar zijn vrijgesteld van de inburgeringsplicht. Zij zijn namelijk nog leerplichtig of kwalificatieplichtig. Voor hen is het taalschakeltraject niet aan de orde. Alleen inburgeringsplichtigen kunnen immers het taalschakeltraject volgen.

De gemeente mag het aanbieden van een leerroute aan asielstatushouders niet vervangen door het aanbieden van de ISK.

ISK-leerlingen van 18 jaar of ouder

ISK-leerlingen van 18 jaar of ouder daarentegen zijn inburgeringsplichtig, mits er geen vrijstellingsgrond of ontheffingsgrond van toepassing is. Zij kunnen aan hun inburgeringsplicht voldoen via het taalschakeltraject. Een combinatie van de ISK en het taalschakeltraject is dan mogelijk. Aanbieders van de ISK en gemeenten kunnen afspraken met elkaar maken over de combinatie van de ISK en het taalschakeltraject. De gemeente mag het aanbieden van een leerroute aan asielstatushouders niet vervangen door het aanbieden van de ISK. Ze moeten asielstatushouders op grond van de nieuwe Wet inburgering 2021 namelijk een van de drie leerroutes aanbieden. (Ten overvloede: Taalschakeltrajecten worden bekostigd vanuit inburgering als ze worden ingezet voor inburgeringsplichtigen.)

Combinatie taalschakeltraject en entreeopleiding

De entreeopleiding in het MBO is er voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. De opleiding duurt 1 jaar. De afronding van een entreeopleiding levert geen startkwalificatie op.

Vreemdelingen onder de 18 jaar

Vreemdelingen onder de 18 jaar die een entreeopleiding volgen of alleen een entreeopleiding hebben afgerond zijn (nog) kwalificatieplichtig. Daarom zijn ze vrijgesteld van de inburgeringsplicht. En dus is het taalschakeltraject voor hen niet aan de orde. Alleen inburgeringsplichtigen kunnen immers het taalschakeltraject volgen.

Vreemdelingen van 18 jaar of ouder

Vreemdelingen van 18 jaar of ouder die een entreeopleiding volgen, zijn niet vanwege die opleiding vrijgesteld van de inburgeringsplicht. Als er geen vrijstellingsgrond of ontheffingsgrond van toepassing is, zijn zij inburgeringsplichtig. Zij kunnen aan hun inburgeringsplicht voldoen via het taalschakeltraject. Zij kunnen de entreeopleiding combineren met het taalschakeltraject. Aanbieders van de entreeopleiding en gemeenten kunnen afspraken met elkaar maken over de combinatie van de entreeopleiding en het taalschakeltraject. Ook hierbij geldt dat gemeenten asielstatushouders op grond van de nieuwe Wet inburgering 2021 een van de drie leerroutes moeten aanbieden. De gemeente mag het aanbieden van een leerroute aan asielstatushouders dus niet vervangen door het aanbieden van de entreeopleiding. Inburgeringsplichtigen van 18 jaar of ouder kunnen de entreeopleiding ook combineren met de B1-route. Het voordeel daarvan is dat de B1-route kan worden afgeschaald naar taalniveau A2. Een combinatie van de entreeopleiding en de Z-route ligt niet voor de hand.

Conclusie

Het taalschakeltraject kan worden gecombineerd met de ISK of met de entreeopleiding. Maar dat geldt alleen voor vreemdelingen van 18 jaar of ouder. Voorwaarde daarbij is wel dat deze 18-plussers inburgeringsplichtig zijn. Bij het volgen van de entreeopleiding en de ISK is dat doorgaans het geval. Aanbieders van de ISK en de entreeopleiding en gemeenten kunnen afspraken met elkaar maken over de combinatie van de ISK of de entreeopleiding en het taalschakeltraject. Daarbij mogen gemeenten niet uit het oog verliezen dat zij asielstatushouders op grond van de nieuwe Wet inburgering een van de drie leerroutes moeten aanbieden.

 

 

Interesse in onze kennisbank? Zie: kennisbank inburgering.