Met de verkorting van de schuldregelingen, worden oude patronen losgelaten en wordt er opnieuw nagedacht over alle processen in de dagelijkse praktijk van schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld over het aantal hercontroles tijdens een schuldregeling. We krijgen daar nu regelmatig vragen over. Nergens is vastgelegd hoe vaak zo’n hercontrole moet plaatsvinden. Dus er wordt nu nagedacht: hoe vaak het handig is om dit te doen; welke frequentie werkt het beste? Mijn ervaring is dat iedere maand de benodigde gegevens ontvangen en gelijk verwerken het beste werkt; niet alleen voor de schuldhulpverlener maar vooral ook voor de cliënt. Benieuwd hoe dat komt en op zoek naar tips om dit goed uit te voeren? Lees snel verder!

Toen ik nog werkte in de uitvoering, liepen we ertegenaan dat het bij de halfjaarlijkse opvraag lastig was om alle gegevens compleet te krijgen. Het was een flinke belasting voor de cliënten om die hele stapel ineens aan te leveren. Ook kwamen we er soms pas na maanden achter dat er al die tijd te weinig was afgedragen of gesolliciteerd. De achterstand (in boedelafdracht of in aantal sollicitaties) was dan al zo groot dat het niet of nauwelijks nog in te lopen was. Daarom besloten we om over te gaan op het maandelijks aanleveren door cliënten en deden we maandelijks een korte check in ieder dossier. We bereikten daarmee 3 belangrijke dingen:

  • De cliënten vonden het fijner
  • We signaleerden sneller als er extra aandacht nodig was
  • En we bespaarden ook nog eens tijd

Fijner voor cliënt

Het opvallendste: de cliënten bleken maandelijks zelf aanleveren fijner te vinden, dan 1 of 2 keer per jaar op verzoek. Door maandelijks aan te leveren kunnen cliënten namelijk zelf kiezen op welk moment het goed uitkomt om er even voor te gaan zitten. Verder denken cliënten er sneller aan om dingen te laten weten, waardoor er niks wordt vergeten. Maar wat we vooral hoorden is dat de cliënten meer controle voelen over hun eigen traject en een lagere drempel ervaren om vragen te stellen.

Sneller signaleren

Ook in het belang van de cliënt: door de maandelijkse hercontrole bij schuldhulp, zijn er signalen op drie belangrijke punten.

Signaal 1: heeft de cliënt de benodigde vaardigheden of is er hulp nodig om benodigde vaardigheden op te bouwen. Zeker nu een schuldregeling nog maar 18 maanden duurt, is het fijn om hier meer grip op te hebben en zo recidive te voorkomen.

Signaal 2: bepaalde life events, waardoor het de cliënt even niet meer lukt. Levert de cliënt ineens een maand niets aan, of pas veel later dan normaal? Vraag dan eens wat er aan de hand is.

Signaal 3: sneller zien of maandelijks alle inkomsten boven het vtlb worden overgemaakt, of alle vaste lasten betaald worden en of de cliënt genoeg solliciteert. Als dat pas na een half jaar opgemerkt wordt, is het veel lastiger om het nog te herstellen.

Iedere maand de benodigde gegevens ontvangen en gelijk verwerken werkt het beste; niet alleen voor de schuldhulpverlener maar vooral ook voor de cliënt.

Tijd besparen

Iedere maand de benodigde gegevens ontvangen en gelijk controleren is niet alleen in het belang van de cliënt, maar bespaart als schuldhulpverlener ook nog eens tijd. Want alle stukken moeten toch verwerkt worden; in kleine beetjes of 1x per (half) jaar een hele berg in een keer. De tijdsbesparing zit hem in twee dingen. Allereerst hoeven er niet (half)jaarlijkse brieven gestuurd te worden naar de cliënt om gegevens op te vragen. Dat scheelt alvast iets. Maar de grootste tijdsbesparing zit hem in het kleine problemen klein houden. Zoals hierboven omschreven wordt eerder duidelijk als er iets niet helemaal goed loopt. En dan is er dus de kans om snel door te pakken; wat veel minder tijd en moeite kost dan achteraf over langere termijn herstellen.

Maandelijks het dossier op orde houden betekent overigens niet dat ook maandelijks alle schuldeisers een brief moeten krijgen. Want dan valt de tijdsbesparing alsnog weg. Dat is gelukkig niet nodig. Het schuldregelingsvoorstel vermeldt hoe vaak de schuldeisers informatie krijgen. Bijvoorbeeld alleen aan het einde van het traject, of ook halverwege of misschien zelfs ieder half jaar.

Tot slot

Maandelijkse hercontrole tijdens schuldhulp zorgt voor meer grip: voor de cliënt en de schuldhulpverlener. Als eindresultaat worden er daardoor meer schuldregelingen succesvol afgerond. Voor succesvolle toepassing is het belangrijk om het de cliënt makkelijk te maken om maandelijks aan te leveren. En al tijdens het intakegesprek uit te leggen wat de meerwaarde is. Wat ook helpt: een duidelijk informatieblad waarop de cliënt in één oogopslag ziet welke gegevens nodig zijn.

Meer weten? 

Wilt u als gemeente op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van schuldhulp? Neem dan een abonnement op onze Kennisbank Schulinck Schuldhulpverlening