Omgevingsrecht

Gevolgen definitieve knip bouwvergunning voor Wkb

26 maart 2020

De Eerste Kamer heeft op 11 februari 2020 - tegen de verwachtingen in - de Invoeringswet Omgevingswet met een ruime …

Omgevingsrecht

Lees meer

Overlast door honden: handhaving aangewezen?

27 februari 2020

Het komt regelmatig voor dat mensen meerdere honden houden in hun woning. Omwonenden kunnen hierdoor overlast ondervinden. Doorgaans kan het …

Omgevingsrecht

Lees meer

Het belang van participatiebeleid

6 februari 2020

De burger wordt steeds mondiger en weet steeds beter de verschillende wegen te bewandelen om zijn belangen te vertegenwoordigen. Het …

Omgevingsrecht

Lees meer

Dakterras op een vergunningsvrije aanbouw

21 januari 2020

In Nederland begint het krap te worden. Zeker in de grote steden, waar alles steeds voller wordt gebouwd. Er lijkt …

Omgevingsrecht

Lees meer

Weer 200 vaten drugsafval gevonden..

19 december 2019

Iedere week komen er wel nieuwsberichten in de media over drugsafval. Ook deze week was het weer raak.

Omgevingsrecht

Lees meer

Gemeenten en warmtetransitie

16 juli 2019

De rol van aardgas neemt af in de toekomst. Gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen. Hierin is …

Omgevingsrecht

Lees meer

PAS op de plaats. En nu?

17 juni 2019

Op 29 mei jl. verschenen de langverwachte uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) …

Omgevingsrecht

Lees meer

Werkt u als vergunningverlener al Omgevingswet-proof?!?

7 juni 2019

Als u in google intypt “Werkt u al Omgevingswet-proof?” krijgt u ongeveer 42.700 resultaten in 0,30 seconden met resultaten als: …

Omgevingswet, Omgevingsrecht

Lees meer

Grote wijzigingen gemeentelijk bouw- en woningtoezicht ophanden: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is een feit

5 juni 2019

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 met een ruime meerderheid de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. …

Omgevingsrecht

Lees meer

Bestuursakkoord: nieuwe gemeentelijke rol onder stelsel van kwaliteitsborging

18 april 2019

Minister Ollongren heeft op 17 januari 2019 met de VNG een bestuursakkoord gesloten over de invoering van het stelsel van …

Omgevingsrecht

Lees meer

Kritische vragen Eerste Kamer bij wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

30 maart 2019

Op 8 maart 2019 heeft de Eerste Kamer kritische vragen gesteld aan minister Ollongren over het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor …

Omgevingsrecht

Lees meer

Digital Ethics: bezint eer gij begint

22 maart 2019

Het wordt de komende jaren steeds belangrijker om ethische dilemma’s inzichtelijk te maken bij de toepassing van nieuwe technologieën, zoals …

Omgevingsrecht

Lees meer