Via voedsel en het drinkwater krijgen Nederlanders te veel van de stof PFAS binnen, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Mogelijk kunnen mensen gezondheidsschade erdoor oplopen. Het RIVM adviseert om gevarieerd te eten en nog steeds kraanwater te drinken, aangezien men weinig kan doen om de stof te vermijden.

PFAS is een verzamelterm voor duizenden stoffen die onder meer gebruikt worden in kleding en antiaanbakpannen. De stoffen worden heel langzaam afgebroken in het milieu.

Mensen die binnen een straal van een kilometer wonen van de fabriek van Chemours in Dordrecht, krijgen het advies om daar geen groenten uit moestuinen te eten. In de fabriek wordt met PFAS gewerkt. In 2018 kwam daar al het advies om beperkt groenten uit moestuinen te eten. Ook bewoners van Helmond wordt afgeraden om nog groenten uit het volkstuinencomplex Sluisdijk te eten. Daar zijn PFAS-stoffen terecht gekomen via de schoorsteen van Custom Powders, een fabriek die in 2017 stopte met het gebruik van PFAS.

Het RIVM baseert zich op schattingen, omdat veel meetresultaten onder de nauwkeurigheidsmarges liggen. Ook zijn sommige gegevens verouderd, aldus het instituut.

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de kans op acuut gezondheidsgevaar klein. In Europees verband wordt gewerkt om de productie van de stoffen aan banden te leggen.