PFAS in voedsel heeft mogelijk al bij lagere concentraties een negatief effect op de gezondheid, aldus de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA). De minister van IenW kondigt daarom nieuwe normen aan. Dit betekent dat de PFAS-opgave voor gemeenten groter wordt dan eerder aangenomen.

Gemeenten hebben een taak om emissies naar het milieu te voorkomen via onder andere de milieuvergunning, maar hebben ook te maken met verontreiniging van de bodem. Het verwijderen van PFAS uit de bodem kost veel geld en is technisch lastig. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom willen gemeenten samen met IenW meer inzet op het voorkomen van uitstoot en verspreiding van PFAS en andere zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in het milieu.

Er komen nieuwe normen, geeft de minister in een kamerbrief aan. Het RIVM adviseert het ministerie van IenW hierover. Maar naast nieuwe normen is het nodig dat er actiever beleid komt om het gebruik en de uitstoot van PFAS en andere zeer zorgwekkende stoffen terug te dringen. De maatschappelijke kosten van milieuvervuiling zijn hoog. De VNG roept daarom haar medeoverheden op om het komende half jaar ook te gebruiken om een actiever preventiebeleid te ontwikkelen.

Integrale aanpak

Het gaat niet om PFAS alleen. Er zijn meerdere zeer zorgwekkende stoffen die in lucht, water, bodem en afval terecht komen. Daarom wil de VNG een aanpak met de overheden gezamenlijk voor alle zeer zorgwekkende stoffen, gericht op water en lucht en bodem en afval. Samen met het IPO geeft de VNG hieraan al een impuls met het project ZZS decentraal.

EFSA

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit laat met het vaststellen van de lagere gezondheidskundige grenswaarde zien dat gemeenten zich terecht zorgen maken over het feit dat PFAS in het milieu en de bodem voorkomen. Gemeenten hebben met deze effecten te maken omdat zij verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van leefomgeving. PFAS en andere zeer zorgwekkende stoffen zijn alom aanwezig in het milieu en zijn vaak diffuus verspreid. De PFAS-crisis van vorig jaar heeft blootgelegd wat de economische gevolgen kunnen zijn van PFAS in de bodem. Met dit rapport van de EFSA komen de gezondheidseffecten scherper in beeld.

Meer informatie