In zijn Kamerbrief over de Wet collectieve warmtevoorziening kiest de minister voor Klimaat en Energie ervoor vitale infrastructuur onder te brengen bij een publieke organisatie met meerderheidsbelang. De VNG ziet warmte als integraal onderdeel van het energiesysteem en steunt deze keuze van harte.

Het besluit is de uitkomst van een lange serie van constructieve gesprekken met het ministerie. De VNG heeft altijd gepleit voor het mogelijk maken van een echte regiefunctie van gemeenten in de warmtetransitie.

De komende jaren zet de VNG – met haar partners – de schouders onder het aardgasvrij maken van bijvoorbeeld woningen, winkels, scholen en horeca. Steun van de eigenaren van deze gebouwen is essentieel: zij zullen immers ook zelf ook aan de slag gaan met verduurzamen van hun panden. Dit wetsvoorstel is een belangrijk onderdeel van dit traject. Met dit voorstel kunnen gemeenten beter gaan sturen op de aanbieders van warmte in de gebouwde omgeving. Dit is onder andere van belang voor het vertrouwen van inwoners bij de ingrepen die horen bij aardgasvrij maken van wijken en het kunnen sturen op betaalbaarheid voor inwoners.

Meer informatie