Op donderdag 24 november 2022 om 13.00 uur organiseert Schulinck Opleidingen een gratis webinar Wijzigen van het omgevingsplan en de bopa. Het webinar wordt verzorgd door Esther Poot. Tijdens dit webinar zal Esther de belangrijkste do’s en don’ts van beide instrumenten bespreken.

Meld u hier aan voor het gratis webinar Wijzigen van het omgevingsplan en de bopa

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn er twee manieren om mee te werken aan een initiatief voor een activiteit die niet past in het omgevingsplan:

  1. Door het wijzigen van het omgevingsplan
  2. Door het afwijken van het omgevingsplan met een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa)

Wat zijn de voor- en nadelen van deze twee procedures? Wat zijn de gevolgen? En wat zijn de verschillen?

Benieuwd geworden? In een kosteloos webinar van circa een half uur worden de belangrijkste do’s en don’ts van beide instrumenten besproken.

Meld u hier aan voor het gratis webinar Wijzigen van het omgevingsplan en de bopa

Esther Poot
Esther Poot is als jurist al meer dan 12 jaar werkzaam bij een gemeente op het gebied van het Omgevingsrecht: sinds 2015 als projectleider van één van de eerste experiment omgevingsplannen en vanaf 2017 is zij betrokken bij de staalkaarten voor het omgevingsplan bij Aan de slag met de Omgevingswet. Daarnaast heeft zij bij de VNG deel uitgemaakt van het team staalkaarten voor het omgevingsplan.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Dan verwijzen wij u graag naar onze opleiding Wijziging omgevingsplan en bopa. Wijziging in het omgevingsplan of bopa; wat is nu het ideale instrument om de winkel open te houden? In de opleiding wordt uitgebreid stilgestaan bij de voor- en nadelen van beide procedures en wordt een voorbeeld van een bopa toegelicht.