Op donderdag 16 juni 2022 om 13.00 uur organiseert Schulinck Opleidingen een gratis webinar over vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet. Het webinar wordt verzorgd door mr. dr. ing. Peter de Haan.

Meld u hier aan voor het kosteloze webinar Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet.

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Er komen dan grote wijzigingen in vergunningvrij bouwen. De burger komt veelal via vergunningvrij bouwen in aanraking met omgevingsrecht. Onder de Omgevingswet is er de ‘knip’ in de omgevingsvergunning voor bouwen in twee delen: een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit én een omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. Dit maakt dat er twee typen vergunningvrij bouwen zijn: omgevingsplanvergunningvrij en bouwtechnisch vergunningvrij. De nieuwe regels voor vergunningvrij bouwen zijn ingewikkeld.

Er is een landelijke lijst van omgevingsplanvergunningvrij. Een bouwwerk hoeft dan ook niet aan het omgevingsplan te voldoen. Daarnaast is er een gemeentelijke lijst omgevingsplanvergunningvrij, die de gemeente verkrijgt via de bruidsschat. Een bouwwerk moet dan nog steeds aan het omgevingsplan voldoen. En bij afwijking is nog steeds een omgevingsvergunning nodig. De gemeente kan deze gemeentelijke lijst aanpassen naar eigen smaak.

Een andere reden dat vergunningvrij bouwen ingewikkelder wordt, is het bouwtechnisch vergunningvrij bouwen. In het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen wordt één bepaling voor bouwtechnisch vergunnningvrij bouwen vervangen door drie geheel nieuwe bepalingen. De belangrijkste uitzondering voor de technische vergunningplicht is gevolgklasse 1 uit het stelsel van kwaliteitsborging. Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen of een bouwwerk onder gevolgklasse 1 valt. Ook bouwtechnisch vergunningvrije bouwen moeten aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger van het Bouwbesluit 2012) voldoen.

De verwachting is dat de gemeenten veel vragen zullen krijgen over het nieuwe vergunningvrij bouwen. Niet voor niets is verbouwen het nieuwe verhuizen. Nieuwsgierig wat dit voor u betekent? In een kosteloos webinar van circa een half uur worden de belangrijkste wijzigingen in vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet besproken.

Meld u hier aan voor het kosteloze webinar Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet.

mr. dr. ing. Peter de Haan

Het webinar wordt verzorgd door mr. dr. ing. Peter de Haan. Peter is advocaat-partner bij PDH Advocatuur. Expert op het gebied van publiek bouwrecht, handhaving en omgevingsrecht. Peter is gepromoveerd op bouwen onder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Hij publiceert en doceert veelvuldig over publiek bouwrecht. Als jurist heeft Peter gewerkt bij de bouwunit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en als senioradviseur bouwregelgeving bij het Informatiepunt Omgevingswet.

Meer informatie over vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet?

Wilt u meer informatie over vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet? Volg dan onze opleiding Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet. In één dag worden de deelnemers op de hoogte gesteld van alles omtrent het nieuwe vergunningvrij bouwen.