Op dinsdag 13 april 2021 om 13.00 uur organiseert Schulinck Opleidingen een gratis webinar over Erfgoed en de Omgevingswet. Het webinar wordt gegeven door Boudewijn Goudswaard en Thessa Fonds van The Missing Link.

Meld u hier aan voor het gratis webinar Erfgoed en de Omgevingswet

Het webinar is gericht op beleidsmakers en ambtenaren op het gebied van erfgoed en ruimtelijke ordening. Het eerste deel betreft erfgoed in de gemeentelijke praktijk en gebiedsontwikkeling, gepresenteerd door Thessa Fonds. Het tweede deel gaat in op de archeologische monumentenzorg, aangezien hiervoor een specifiek proces doorlopen wordt. Boudewijn Goudswaard vertelt over deze (beleids)praktijk.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt een nieuwe manier van omgang met het erfgoed geïntroduceerd; van bescherming en behoud tot het afwegen van verschillende ruimteclaims en de beleving van het erfgoed. Het beschikbare instrumentarium wordt behandeld, evenals de sturingsmogelijkheden van de gemeente.

Meld u hier aan voor het gratis webinar Erfgoed en de Omgevingswet

Uw docenten

Het webinar wordt gegeven door Boudewijn Goudswaard en Thessa Fonds van The Missing Link. Boudewijn is directeur en senior adviseur. Thessa is cultureel planoloog en senior adviseur.

Meer informatie over Erfgoed en de Omgevingswet

Schulinck Opleidingen en The Missing Link hebben een cursus ontwikkeld over gemeentelijk erfgoedbeleid en alles wat daarbij komt kijken. De cursus zorgt voor een Frisse blik op erfgoed. In plaats van gedoe rondom regelgeving en cultuurhistorische waarden als hindermacht, wordt de potentie van het erfgoed duidelijk. Erfgoed bepaalt immers in grote mate de identiteit van de gemeente. De nadruk van de cursus ligt op het zien van mogelijkheden en een nieuwe manier van werken, geheel in lijn met de Omgevingswet. Kijk voor meer informatie op onze website.