Van hindermacht- naar ontwikkelkrachtbeleid als middel voor gemeentelijke opgaven: van archeologie, monumenten, landschappen en geschiedenis naar identiteit als instrument voor integrale gemeentelijke doelstellingen.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Boudewijn Goudswaard
Bestemd voor
 • Beleidsmedewerkers archeologie
 • Beleidsmedewerkers erfgoed
 • Beleidsmedewerkers RO
 • Projectleiders RO
 • Ieder ander die in aanraking komt met erfgoed

 

Opleiding Een frisse blik op erfgoedbeleid

De Erfgoedwet (2017) is een feit en is een opmaat naar de Omgevingswet. Maar wat betekent dit in de praktijk? Wat is er en wat gaat er veranderen? 

Inhoud opleiding Een frisse blik op erfgoedbeleid

In de praktijk komen veel vragen naar voren, zoals:

 • Hoe gaat u om met het aspect erfgoed in relatie tot de grotere gemeentelijke opgaves?
 • Hoe kunt u betere en objectieve selecties maken van wat bewaard moet worden?
 • Hoe kunt u meerwaarde geven aan het beleid van uw collega’s in andere domeinen en in de huidige wereld waarin betekenis geven belangrijk is?
 • Wat mag er en wat moet er?
 • Wat is de eigen beleidsruimte en hoe kunt u daarvan profiteren in die waardetoevoeging?
 • Welke gereedschappen heeft u nodig?

Tijdens deze opleiding krijgt u antwoord op deze, en andere, vragen die essentieel zijn om goed te kunnen anticiperen op zowel de hindermacht als de ontwikkelkracht omtrent erfgoedbeleid. Ook gaat u in deze opleiding zelf aan de slag met een eigen ingebrachte casus in de vorm van een gebied.

Meer opleidingen

Is de opleiding Een frisse blik op erfgoedbeleid niet helemaal wat u zoekt? Wellicht is een van onze andere opleidingen in het vakgebied Ruimtelijke Ordening iets voor u. Kijk hiervoor op de website bij al onze  opleidingen Ruimtelijke ordening.

Dit was een op maat training waarbij de gekozen insteek door het bureau geheel paste bij de deelnemers. Op enkele onderdelen zijn we meer de diepte ingegaan waardoor er een gezamenlijke bewustwording tot stand kwam.

Opleiding Een frisse blik op erfgoedbeleid | mevr. Michon | Beleidsmedewerker | Opleiding afgerond op 23-03-2023 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Erfgoed bestel
 • Wat is er en wat gaat er veranderen?
 • Beleidskader, Wetgeving en (lokale) beleidsruimte (Erfgoedwet en Omgevingswet)
 • Juridische gevolgen en kritische beschouwing.
Methodiek
 • Erfgoed als middel voor gemeentelijke opgaves; selectiecriteria en gebruik.
Beleidsvorming
 • Hoe borgt u de integrale waarde in andere beleidsdomeinen?
De Praktijk: Workshop
 • Hoe ziet dat er dan straks uit? Hoe doet u het? Voorbeelden van erfgoed als middel voor projecten (gemeentelijk en commercieel) in het ruimtelijke, economisch en sociale domein.
 • Zelf aan de slag met een eigen ingebrachte casus in de vorm van een gebied.
Onderwerpen
Welke onderwerpen komen aan de orde?
 • Proces van monumentenzorg.
 • Wettelijk en beleidskader.
 • Beleidsruimte en keuzes maken.
 • Instrumentarium voor adequate erfgoedzorg.
 • Identiteit in ruimte: een methode voor kosten besparen door waarde toevoegen.
 • Gebruik van erfgoed en archeologie als inspiratiebron voor een duurzamer plan en de uitwerking ervan in aanpalende beleidsvelden als educatie, recreatie en toerisme.
 • Gevolgen voor het projectmanagement (risico- en kansenbeheersing) in bouwprojecten.
Inhoud van de dag
Verdeling over de dag:
 • Inleiding doelstelling training
 • Algemene introductie erfgoed, trends, wettelijke en beleidsmatige ontwikkelingen en perspectieven
 • Wettelijk en beleidskader voor de erfgoedzorg en archeologie. Wettelijk en beleidskader erfgoed en archeologie als onderdeel van de ruimtelijke ordening: erfgoed, Wro en Omgevingswet. Nadruk op de gemeentelijke beleidsruimte
 • Wettelijke en beleidsmatig instrumentarium en sturingsmogelijkheden in de ruimtelijke ontwikkeling. Inventarisatie, selectie en maatregelen in relatie; tot het erfgoedbeleid, erfgoedverordening en de inpassing in het ruimtelijk, economisch en sociaal-cultureel beleid:
          - Visie, kaarten en plannen
          - Beleidsplannen en verordening 
          - Kaders en normen en keuzes
          - Kapitaliseren: gebruik, benutting en beleving van erfgoed
 • Praktijk voorbeeld 1 - Inbreng cursisten.
 • Praktijk voorbeeld 2 - Inbreng cursisten.
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Deze training helpt de deelnemer om beter te kunnen anticiperen op zowel de hindermacht als de ontwikkelkracht. Aan het einde van de training heeft u inzicht in:

 • de wettelijke kaders rond erfgoed, het doel van de huidige en toekomstige wetgeving en het proces van de erfgoedzorg in Nederland in relatie tot de Wro en Omgevingswet
 • de gemeentelijke beleidsruimte voor een eigen erfgoedvisie
 • het maken van selecties uit de grote hoeveelheid erfgoed
 • de waarde van erfgoed en identiteit als middel om opgaves in andere beleidsvelden te realiseren
 • de gereedschapskist om erfgoed te implementeren als beleidsonderdeel binnen de gemeente en in andere gemeentelijke opgaves
 • hoe erfgoed om te zetten in identiteit als basis voor een ontwikkelvisie aan de hand van praktijkvoorbeelden
 • hoe op efficiënte en vooral effectieve wijze keuzes te maken voor erfgoed en archeologie (er wordt niet alleen gesproken over verplichtingen en het bijbehorende instrumentarium, maar juist over bruikbare elementen van erfgoed in verschillende aandachtsvelden als ruimte, economie, leisure en educatie)
 • hoe de kernwaarden van de geschiedenis van een gebied kunnen worden geformuleerd en vooraf breed gedragen ambities in samenspraak met alle stakeholders kunnen worden bepaald in het ruimtelijke proces
 • hoe de gebruiksmogelijkheden van erfgoed vooraf te definiëren zijn en daarmee waarde toevoegen aan gemeentelijke opgaves

Boudewijn Goudswaard

Drs. Boudewijn Goudswaard CEO en senior adviseur erfgoed The Missing Link. Archeoloog, historicus en beleidsmaker.

The Missing Link werkt in diverse gemeenten en heeft daardoor vele cases. 

Boudewijn Goudswaard heeft brede ervaring in het verzorgen van opleidingen op het gebied van archeologie en RO.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.