Op donderdag 9 september 2021 om 13.00 uur organiseert Schulinck Opleidingen een gratis webinar over de toetsing van de technische bouwactiviteit onder de Omgevingswet en de Wkb. Het webinar wordt verzorgd door mr. dr. ing. Peter de Haan.

Meld u hier aan voor het kosteloze webinar De nieuwe toetsing van de technische bouwactiviteit.

Naar verwachting treden op 1 juli 2022 de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gelijktijdig in werking. Er komt veel op de gemeenten af. Zo wordt een aparte omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit geïntroduceerd. Gelijktijdig zorgt het stelsel van kwaliteitsborging dat in plaats van een vergunningaanvraag een melding volstaat.

Hoe kunnen gemeenten zich voorbereiden op deze nieuwe toetsing aan de technische bouwactiviteit? Enerzijds worden bouwtechnische voorschriften belangrijker, nu de technische omgevingsvergunning enkel en alleen daaraan wordt getoetst. Anderzijds zijn er veel bouwwerken zoals grondgebonden woningen waarbij een melding volstaat. Het is de bedoeling dat gemeenten erop vertrouwen dat bouwwerken onder het stelsel van kwaliteitsborging aan de technische voorschriften voldoen.

De gemeenten blijven alle handhavingsbevoegdheden houden. Aandachtspunt is wanneer gemeenten van die bevoegdheden gebruik dienen te maken. Hoe kan de gemeente straks het beste invulling geven aan zijn gemeentelijke bouw- en woningtoezicht?

Nieuwsgierig? In een kosteloos webinar van circa een half uur wordt het overgangsrecht bij de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgelegd.

Meld u hier aan voor het kosteloze webinar De nieuwe toetsing van de technische bouwactiviteit.

mr. dr. ing. Peter de Haan

Het webinar wordt verzorgd door mr. dr. ing. Peter de Haan. Peter is advocaat-partner bij PDH Advocatuur. Expert op het gebied van publiek bouwrecht, handhaving en omgevingsrecht. Peter is gepromoveerd op bouwen onder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Hij publiceert en doceert veelvuldig over publiek bouwrecht. Als jurist heeft Peter gewerkt bij de bouwunit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en als senioradviseur bouwregelgeving bij het Informatiepunt Omgevingswet.

Meer informatie over de toetsing van de technische bouwactiviteit?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Volg dan onze opleiding Bouwen onder de Omgevingswet. In één dag worden de deelnemers op de hoogte gesteld van alles omtrent bouwen onder de Omgevingswet; zowel de vergunningverlening als de handhaving.