Op dinsdag 11 mei 2021 om 13.00 uur organiseert Schulinck Opleidingen een gratis webinar over Bouwen onder de Omgevingswet. Het webinar wordt verzorgd door mr. dr. ing. Peter de Haan.

Meld u hier aan voor het kosteloze webinar Bouwen onder de Omgevingswet.

Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. Er komen dan grote wijzigingen in vergunningverlening en handhaving. Zo is er de ‘knip’ in de omgevingsvergunning voor bouwen in twee delen: een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit én een omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit.

Anders dan je zou verwachten, is de belangrijkste de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit. Die bepaalt waar wordt gebouwd, de omvang, het uiterlijk en het toegestane gebruik. De gemeente toetst aan het omgevingsplan: de opvolger van o.a. het bestemmingsplan, de welstandsnota en de bouwverordening. Net zoals onder de Wabo zal de gemeente vooral het omgevingsplan handhaven.

De omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit gaat over de technische uitwerking (tot op detailniveau). De gemeente toetst aan het Besluit bouwwerken leefomgeving: de opvolger van het Bouwbesluit 2012. Technisch maatwerk staat echter weer in het omgevingsplan.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) geeft invulling aan die technische omgevingsvergunning. Stapsgewijs wordt het stelsel van kwaliteitsborging ingevoerd. Een private kwaliteitsborger houdt op de bouw toezicht en dient te verklaren of het gerealiseerde bouwwerk aan de technische nieuwbouwvoorschriften voldoet. Een bouwmelding volstaat. De kwaliteitsborger kan niet handhaven; de gemeente wel.

In het Invoeringsbesluit Omgevingswet staat wanneer bouwen vergunningvrij is. Het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen verandert echter weer die vergunningvrije regels…

Nieuwsgierig? In een kosteloos webinar van circa een half uur worden de belangrijkste wijzigingen in vergunningverlening en handhaving bij bouwzaken onder de Omgevingswet besproken.

Meld u hier aan voor het kosteloze webinar Bouwen onder de Omgevingswet.

mr. dr. ing. Peter de Haan

Het webinar wordt verzorgd door mr. dr. ing. Peter de Haan. Peter is advocaat-partner bij PDH Advocatuur. Expert op het gebied van publiek bouwrecht, handhaving en omgevingsrecht. Peter is gepromoveerd op bouwen onder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Hij publiceert en doceert veelvuldig over publiek bouwrecht. Als jurist heeft Peter gewerkt bij de bouwunit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en als senioradviseur bouwregelgeving bij het Informatiepunt Omgevingswet.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over bouwen onder de Omgevingswet? Volg dan onze opleiding Bouwen onder de Omgevingswet. In één dag worden de deelnemers op de hoogte gesteld van alles omtrent bouwen onder de Omgevingswet; zowel de vergunningverlening als de handhaving.