De woningnood op de Nederlandse huizenmarkt blijft voorlopig nog wel bestaan, verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een nieuwe raming. De productie van het aantal nieuwbouwwoningen stijgt de komende jaren weliswaar, maar het daadwerkelijke aantal opgeleverde huizen blijft achter.

Ruimtelijke Ordening op landelijk niveau?

EIB-directeur Taco van Hoek zegt in een reactie op de plannen voor Prinsjesdag het jammer te vinden dat ruimtelijke ordening op landelijk niveau niet “zwaar op de agenda” komt. “Het is het hoofdthema als je iets aan de woningnood wil doen.” Hij is ook teleurgesteld in de plannen van het kabinet voor de woningmarkt om vooral met geld te sturen en eenmalig 1 miljard euro vrij te maken voor de versnelling van de woningbouw.

“Als de woningbouw versneld moet worden, dan moeten er meer ballen in de lucht komen”, vindt Van Hoek. Hij doelt onder meer op het uitbreiden van de bouwlocaties, ook naar plekken in het groen, en minder strenge regels voor kopers. “Het komt niet in beweging op beide terreinen. Willen we echt hogere aantallen woningen bouwen, dan moet ruimtelijke ordening hoger op de agenda.”

Groei productie nieuwbouwwoningen

Dit jaar groeit de productie van nieuwbouwwoningen met 8 procent, volgend jaar kan deze stijgen tot 12 procent, becijferde het instituut. Het jaar erna stijgt de nieuwbouwproductie door. Ondanks deze productiegroei blijft het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen dit jaar steken op 63.000. De afgelopen jaren was de ambitie om elk jaar 100.000 woningen bij te bouwen, maar dat aantal halen we volgens het instituut de komende jaren bij lange na niet.

Vorig jaar werden ruim 69.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) begin dit jaar. In 2019 stagneerde de oplevering door een besluit van de Raad van State. De hoogste algemene bestuursrechter besloot dat er geen extra stikstof mocht vrijkomen bij bouwwerkzaamheden bij bepaalde natuurgebieden. Daardoor kwamen bouwprojecten stil te liggen.

Vergunningen

Het aantal afgegeven vergunningen om woningen te kunnen bouwen neemt dit jaar naar verwachting met 10.000 toe, denkt het EIB. Dat is een toename van een derde ten opzichte van het dieptepunt van het aantal vergunningen dat afgegeven werd in 2019 door het stikstofbesluit.

Bij deze raming is het EIB ervan uitgegaan dat het aantal vergunningen vanaf volgend jaar kan stijgen naar 85.000 per jaar. Meer vergunningen zullen waarschijnlijk niet afgegeven kunnen worden, omdat het aantal plekken om te bouwen beperkt is.