Minister Ollongren heeft op 20 mei 2020 de Eerste en Tweede Kamer bericht dat zij gezamenlijk met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert dat de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt. In de gezamenlijke verklaring met de VNG in de bijlage bij haar brief staat dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gelijktijdig in werking treedt.

Lees de blog van Mr. dr. ing. Peter de Haan

 

Klik op bovenstaande afbeelding of op deze link om het blog te downloaden in PDF.

Meer weten?
Tijdens de opleiding ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ worden alle ins en outs gegeven over het stelsel van kwaliteitsborging. De cursus geeft handvatten om invulling te geven aan het gemeentelijke bouwtoezicht, de beoordeling van de bouwmelding en van het dossier bevoegd gezag, en de handhaving onder het nieuwe stelsel. De cursus behandelt de laatste stand van zaken van de publieke bouwregelgeving. Ook bouwen onder de Omgevingswet krijgt aandacht.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding ‘De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)’
Klik hier voor meer informatie over e-learning over de Wkb