De rol van aardgas neemt af in de toekomst. Gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen. Hierin is een tijdspad vastgelegd wanneer wijken worden verduurzaamd en van het aardgas afgaan. Dit betekent dat gemeenten grootschalig en planmatig aan de slag gaan met de verduurzaming en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

Lees de blog van Durk Groenveld.

Afbeelding

Klik op bovenstaande afbeelding of op deze link om het blog te downloaden in PDF.

Meer weten?

De blog is slechts een korte samenvatting van de inhoud van het wetsvoorstel aanpassing vergunningstelsel voor het opsporen en winnen van aardwarmte. Wilt u hierover meer weten, bijvoorbeeld de samenhang met het huidige omgevingsrecht en/of de nieuwe Omgevingswet?

Volg dan een van onze opleidingen over de Omgevingswet