Op 29 mei jl. verschenen de langverwachte uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) over het Programma Aanpak Stikstof (hierna: het PAS). Uit deze uitspraken volgt dat de Afdeling van mening is dat het PAS om verschillende redenen niet aan deze eisen voldoet. Het gevolg hiervan is dat het PAS niet langer als toestemmingsbasis voor activiteiten kan worden gebruikt. Dit betekent dat in het kader van nieuwe ontwikkelingen géén beroep meer kan worden gedaan op de depositie- en ontwikkelingsruimte die met het PAS wordt gecreëerd. Hierdoor herleeft de situatie zoals die was voorafgaand aan het PAS. Dat wil zeggen dat in beginsel voor iedere ontwikkeling die tot een toename van stikstofdepositie leidt een vergunning op grond van artikel 2.7, lid 2, Wet natuurbescherming moet worden aangevraagd.

Lees meer over de uitspraken van 29 mei in de blog van Ralph Frins.

Afbeelding

Klik op bovenstaande afbeelding of op deze link om het blog te downloaden in PDF.

Meer weten?

De blog is slechts een beknopte samenvatting van de inhoud van de PAS-uitspraken en de gevolgen hiervan voor de praktijk. Wilt u hier meer over weten? Kom dan naar de kennissessie ‘PAS op de plaats. En nu?’. Dan praat Ralph Frins u in drie uur tijd volledig bij over de uitspraken en beantwoordt hij al uw prangende vragen.

Meer leren over omgevingsrecht? Bekijk onze opleidingen