Minister Ollongren heeft op 17 januari 2019 met de VNG een bestuursakkoord gesloten over de invoering van het stelsel van kwaliteitsborging. Dit stelsel is opgenomen in het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Wat betekent dit nu voor gemeenten? mr. dr. ing. P.M.J. de Haan licht dit duidelijk toe in onderstaand blog

Afbeelding

Klik op bovenstaande afbeelding of op deze link om het blog te downloaden in PDF

Meer weten?

Tijdens de opleiding ‘Toetsing en handhaving bouwtechnische voorschriften’ worden alle ins en outs gegeven naar geldend en toekomstig recht. Daarbij komt naast het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ook de Omgevingswet (en Invoeringswet Omgevingswet, Besluit bouwwerken leefomgeving en Besluit kwaliteit leefomgeving) uitvoerig aan bod. De cursus geeft handvatten om aan het gemeentelijke beleid inzake vergunningverlening en handhaving invulling te geven. Niet alleen de intensiteit van toetsing en controle komt aan de orde, maar ook personeelsbeleid.

Meer leren? Bekijk onze opleidingen over het omgevingsrecht!