Op 8 maart 2019 heeft de Eerste Kamer kritische vragen gesteld aan minister Ollongren over het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De minister heeft deze vragen bij brief van 26 maart 2019 beantwoord. In deze blog zal ik mijn visie geven op enkele van die vragen over het stelsel van kwaliteitsborging

Afbeelding

Klik op bovenstaande afbeelding of op deze link om het blog te downloaden in PDF

Meer weten?

Tijdens de opleiding ‘Toetsing en handhaving bouwtechnische voorschriften’ worden alle ins en outs gegeven naar geldend en toekomstig recht. Daarbij komt naast het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ook de Omgevingswet (en Invoeringswet Omgevingswet, Besluit bouwwerken leefomgeving en Besluit kwaliteit leefomgeving) uitvoerig aan bod. De cursus geeft handvatten om aan het gemeentelijke beleid inzake vergunningverlening en handhaving invulling te geven. Niet alleen de intensiteit van toetsing en controle komt aan de orde, maar ook personeelsbeleid.

Klik hier voor meer informatie over de opleiding “De wet kwaliteitsborging voor het bouwen