De Eerste Kamer heeft op 11 februari 2020 – tegen de verwachtingen in – de Invoeringswet Omgevingswet met een ruime meerderheid aangenomen. Deze Invoeringswet Omgevingswet ‘knipt’ de omgevingsvergunning voor bouwen (de ‘oude’ bouwvergunning) definitief in twee delen: een omgevingsvergunning voor een (technische) bouwactiviteit én een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit. Deze knip heeft ook grote gevolgen voor het stelsel van kwaliteitsborging uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Mogelijk verdwijnt in de toekomst door de Wkb de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit geheel.

Lees de blog van mr. dr. ing. Peter de Haan

Download blog in PDF

Klik op bovenstaande afbeelding of op deze link om het blog te downloaden in PDF.

Meer weten?

De blog is slechts een korte samenvatting . Wilt u hierover meer weten, bijvoorbeeld de samenhang met het huidige omgevingsrecht en/of de nieuwe Omgevingswet?

Kom dan naar de ééndaagse opleiding De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) of neem deel aan E-learning Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)